Editörler

 

Başkan 

 

Prof. Dr.  Mustafa MİRİK (N.K.Ü. Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü)

 

Üyeler

 

Prof. Dr. M. İhsan SOYSAL (N.K.Ü. Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü)

Prof. Dr. Adnan ORAK (N.K.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü)

Prof. Dr. Sezen ARAT (N.K.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü)

Prof. Dr. Aydın ADİLOĞLU (N.K.Ü. Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü)

Prof. Dr. Fatih KONUKCU (N.K.Ü. Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü)

Prof. Dr. Ömer AZABAOĞLU (N.K.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü)

Doç. Dr. Fulya TAN (N.K.Ü. Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü)

Doç. Dr. Ümit GEÇGEL (N.K.Ü. Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü)

Doç. Dr. Süreyya ALTINTAŞ (N.K.Ü. Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü)

Doç. Dr. Özgür SAĞLAM (N.K.Ü. Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü)

Yrd. Doç. Dr. Harun HURMA (N.K.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü)

Araş.Gör. Cansu ÖKSEL (N.K.Ü. Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü)