Editörler

 

Başkan 

 

Prof.Dr.  Mustafa MİRİK (N.K.Ü. Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü)

 

Üyeler

 

Prof.Dr. Adnan ORAK (N.K.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü)

Prof.Dr. Fatih KONUKCU (N.K.Ü. Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü)

Prof. Dr. Aydın ADİLOĞLU (N.K.Ü. Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü)

Prof.Dr. Hasan Ersin ŞAMLI (N.K.Ü. Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü)

Prof.Dr. Gülen ÖZDEMİR (N.K.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü)

Doç.Dr. Fulya TAN (N.K.Ü. Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü)

Prof.Dr. Fulya ÖZDİL (N.K.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü)

Doç.Dr. Ahmet Şükrü DEMİRCİ (N.K.Ü. Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü)

Doç.Dr. Süreyya ALTINTAŞ (N.K.Ü. Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü)

Dr.Öğr.Üyesi Nihal KILIÇ (N.K.Ü. Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü)

Dr.Öğr.Üyesi M. Recai DURGUT (N.K.Ü. Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü)

Dr.Öğr.Üyesi Harun HURMA (N.K.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü)

Araş.Gör. Cansu ÖKSEL (N.K.Ü. Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü)