Editörler Kurulu

 

Başkan 

 

Prof. Dr. Türkan AKTAŞ (N.K.Ü. Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü)

 

Üyeler

 

Prof. Dr. M. İhsan SOYSAL (N.K.Ü. Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü)

Prof. Dr. Temel GENÇTAN (N.K.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü)

Prof. Dr. Sezen ARAT (N.K.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü)

Prof. Dr. Aydın ADİLOĞLU (N.K.Ü. Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü)

Prof. Dr. Fatih KONUKCU (N.K.Ü. Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü)

Prof. Dr. Ömer AZABAOĞLU (N.K.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü)

Doç. Dr. İlker ÇELEN (N.K.Ü. Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü)

Doç. Dr. Ümit GEÇGEL (N.K.Ü. Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü)

Doç. Dr. Süreyya ALTINTAŞ (N.K.Ü. Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü)

Yrd. Doç. Dr. Harun HURMA (N.K.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü)

Yrd. Doç. Dr. Özgür SAĞLAM (N.K.Ü. Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü)