2015-04-20

T.Z.F. Dergisi Yıl 2015-12 Sayı (1)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2015-12 sayı (1)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Title - Authors - Organization File Pages


Determination of Chemical Quality Parameters with Yield and Yield Components of Maize (Zea mays L.) Hybrids According to Various FAO Maturity Groups
F.Öner
Ordu University., Faculty of Agriculture, Department of Field Crops, 52200 Ordu

1-7


Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Entegrasyonu İle Çorlu Deresi Havza Alanı Sayısal Yükseklik Modelinin (SYM) Oluşturulması
D. G. Candan, S. Albut, M. C. Bağdatlı
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü,Tekirdağ/TÜRKİYE

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği
Bölümü,Nevşehir/TÜRKİYE

8-17


Performance Charecteristics Of The Briquette Containing Natural Zeolite
E. Gezer, C. B. Şişman
Department of Biosystem Engineering, Faculty of Agriculture, Namık Kemal University, 59030 Tekirdag-Turkey

18-29


Sığla (Liquidambar orientalis Miller ) Popülasyonları Dağılımının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Belirlenmesi ve Habitat Kalitesinin Peyzaj Metrikleri Kullanılarak Değerlendirilmesi; Muğla Köyceğiz Örneği
S.Selim, N.K., Sönmez
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ortaca Meslek Yüksekokulu, Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı, Ortaca

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü, Antalya

30-38


Doğa Sevgisi Değeri (Doğayı Koruma Ve Doğadan Yararlanma) Ve Peyzaj Mimarlığı Eğitimi
E. Özhancı, H. Yılmaz
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Atatürk Üniversitesi, 25240, Erzurum

39-45

Bazı Çok Yıllık Yem Bitkisi Türlerinin m2' deki Bitki Çıkışına Halomorfik Toprak Koşullarının Etkisi
S.Temel, B.Keskin, U.Şimşek, İ.H.Yılmaz
Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 76000 Iğdır-Türkiye

Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, 76000 Iğdır-Türkiye

46-54


Kırmızı Közlenmiş Biber (Kapya) Konservesi Üretiminde Gıda Güvenliği
S.Özdikmenli, N.N.Demirel Zorba
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Yenice Meslek Yüksekokulu, Gıda İşleme Bölümü, Yenice 17550,Çanakkale

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 17020,
Çanakkale

55-64


Türkiye’de Üretici Örgütleri: Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Örneği
A.Semerci
Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Hatay

65-73


Investigation of Microbiological Quality of Some Dairy Products in European Kırklareli (Turkey): Detection of Salmonella spp. and Listeria monoctyogenes by Real Time PCR
B.Çetin, S.Karasu, A.Atik, M.Z.Durak
Department of Food Engineering, Faculty of Engineering, Kirklareli University, Kayali Campus, 39100
Kirklareli, Turkey

Department of Food Engineering, Faculty of Chemistry and Metallurgical Engineering, Yildiz Technical
University, Davutpasa Campus, 34210 Esenler/Istanbul, Turkey

74-80


'Limonium sinuatum’ Yetiştiriciliğinde Farklı Ortamlara İlave Edilen Atık Su Arıtma Çamurunun Süs Bitkisi Yetiştirme Materyali Karışımı Olarak Kullanımı
H. Akat, G. Çetinkale Demirkan, Ö. Akat, İ. Yokaş
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ortaca Meslek Yüksekokulu, Ortaca/Muğla

Ege Üniversitesi, Bayındır Meslek Yüksekokulu, Bayındır/İzmir

 

81-90


Effect Of Ontogenetıc Varıabılıty On Essentıal Oıl Content And Its Composıtıons In Lemon Balm (Melissa Officinalis L.)
M.Uyanık, B.Gürbüz
Department of Field Crops, Ankara University, Ankara-Turkey

91-96


Mikrobiyal Yem Katkı Maddesi ve Enzim Kombinasyonunun Esmer Sığırlarda Süt Verimi, Süt Kompozisyonu ve Vücut Kondisyon Skoru Üzerine Etkileri
A.Diler, R.Aydın
Laborant ve Veteriner Sağlığı Bölümü, Hınıs Meslek Yüksekokulu, Atatürk Üniversitesi, Erzurum

Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Atatürk Üniversitesi, Erzurum

97-104

The Microbiological Quality Of Frankfurter Sausages Sold İn Tekirdag
F.Coşkun, İ. Yılmaz, A. Ş. Demirci
Namık Kemal University, Faculty of Agriculture, Food Engineering Department, Tekirdag/TURKEY

105-109

Bezelye+Buğday Karışımında Hasat Sonrası İkinci Ürün Ayçiçek Tarımında, Doğrudan Ekim Olanaklarının Araştırılması
Y.Bayhan
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Tekirdağ

110-118