2020-05-30

T.Z.F.Dergisi Yıl 2020-17 Sayı(2)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2020-17 sayı (2)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

  Title - Authors - Organization File Pages
  İçindekiler  
 
Salamun RASHIDIN, Sara JAVED, Bin LIU
 
Ramifications of Households Non-farm Income on Agricultural Productivity: Evidence from Rural Area of Pakistan
 
108-123
 
Teslime BIÇAKÇI, Elçin AKSU, Mehmet ARSLAN
Kaplanmış Yonca (Medicago sativa L.) Tohumlarının Kuraklık Stresi Koşullarında Çimlenme Özelliklerinin Belirlenmesi
 

Determination of Germination Characteristics of Covered Alfalfa (Medicago sativa L.) Seeds in Drought Stress Conditions 

124-136
 

Cem TOKATLI, İpek ATILGAN HELVACIOĞLU

Tarımsal Kirliliğin Trakya Bölgesi Sucul Habitatları Üzerine Etkilerinin Temel Bileşen Analizi Kullanılarak Değerlendirilmesi: Makro ve Mikro Elementler – Ağır Metaller 

Use of Principle Component Analysis to Evaluate the Effects of Agricultural Pollution on the Aquatic Habitats of Thrace Region: Macro and Micro Elements – Heavy Metals 

137-148
 
Muhammet Nurullah AKDAĞ, Mehmet ZENGİN

Artan Dozlarda Bakır Sülfat ve Azot Uygulamalarının Ekmeklik Buğdayda Verim ile Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü Hastalığına Etkileri 

Effects of Copper Sulfateand Nitrogen Applications in The Increasing Doses On The Yield and Root and Root Crown Rot Disease of Bread Wheat 

149-161
 
Kemalettin AĞIZAN, Zeki BAYRAMOĞLU 

The Effect of Emotional Commitment on Innovative Business Behavior in Agricultural Enterprises 

Tarım İşletmelerinde Duygusal Bağlılığın Yenilikçilik İş Davranışına Etkisi 

162-171
 

Mustafa Hakan BALCI,  Mehmet Ali İNANICI,  Recep AY 

Laboratuvar Koşullarında Tetranychus urticae Koch ve Avcı Akar Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot 'e Bazı Pestisitlerin Etkilerinin İncelenmesi

Effects of Some Pesticides on Tetranychus urticae and Predatory Mite Phytoseiulus persimilis in Laboratory Conditions

172-179
 

Bilgehan ÖZTÜRK,  Mehmet ZENGİN,  Fatma GÖKMEN YILMAZ

Potasyum Ve Çinkolu Gübrelemenin Enginarda Verim Ve Verim Unsurlarina Etkileri

EFFECTS OF POTASSIUM AND ZINC FERTILIZATION ON THE YIELD AND YIELD COMPONENTS OF ARTICHOKE 

180-190
 

Feride DURMUS, Gulsah OZCAN-SINIR, Kubra Gizem SAHIN, Omer Utku ÇOPUR

Determination of Physicochemical Properties and Antioxidant Capacity of Artichoke (Cynara cardunculus var. Scolymus L.) Jam Produced from Different Cultivars 

Farklı Çeşitlerden Üretilen Enginar (Cynara cardunculus var. Scolymus L.) Reçellerinin Fizikokimyasal Özellikleri ve Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesi 

191-202
 

Oqba BASAL, Dr. András SZABÓ 

Yield and Quality of Two Soybean Cultivars in Response to Drought and N Fertilization

203-210
 

İlhan ÜREMİŞ, Soner SOYLU, Şener KURT, E. Mine SOYLU, Erdal SERTKAYA 

Hatay İli Havuç Ekim Alanlarında Bulunan Yabancı Ot Türleri, Yaygınlıkları, Yoğunlukları ve Durumlarının Değerlendirilmesi 

Evaluation of Weed Species, Their Frequencies, Densities and Current Status in Carrot Fields in Hatay Province 

211-228
 

Hatice DİNÇEL SAĞLAM,  Nihal ÖZDER 

Tarımsal Savaşımda Kullanılan Bazı İnsektisitlerin Yumurta Parazitoiti Trichogramma pintoi Üzerine Yan Etkileri 

Side effects of some insecticides Used in Insect Pest Management on Egg parasitoid, Trichogramma pintoi using in Agricultural Control 

229-238
 

İkbal ALTIN, Nihal ÖZDER 

Tekirdağ İli Çorlu İlçesinde Kanola Üretim Alanlarında Görülen Zararlı Böcek Türleri Üzerine Araştırmalar 

Investigations on Harmful Species of Insect in the Canola Production Areas in Çorlu, Tekirdağ 

239-251
 

Sinan SÜHERİ, Noor Muqdad HUSSEIN HUSSEIN, Ertan Sait KURTAR, Nurcan YAVUZ, Yeşim DAL

Determination of Yield and Quality of Different Snap Bean Varieties Under Deficit Irrigation 

Farklı Yeşil Fasulye Çeşitlerinin Kısıtlı Sulama Altında Verim ve Kalitesinin Belirlenmesi 

252-263
 

Merve KARA, Soner SOYLU,  Musa TÜRKMEN,  D. Alpaslan KAYA 

Determination And Antifungal Activities Of Laurel And Fennel Essential Oils Against Fungal Disease Agents Of Cypress Seedlings

Servi fidanlarında sorun olan fungal hastalık etmenlerine karşı defne ve rezene uçucu yağlarının antifungal etkinliklerinin belirlenmesi 

264-275