2020-09-11

T.Z.F.Dergisi Yıl 2020-17 Sayı(3)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2020-17 sayı (3)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

  Title - Authors - Organization File Pages
  İçindekiler  
  Tam Sayı  
 

Uğur TEMEL, Y. Benal ÖZTEKİN

Tokat İlinde Kullanılan Bitki Koruma Makinelerinin Ürün Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi

 
276-284
 

Korkmaz BELLİTÜRK, Hatice TURAN, Selçuk GÖÇMEZ, Yusuf SOLMAZ, Özlem ÜSTÜNDAĞ, Aydın ADİLOĞLU

Effects of Vermicompost Applications on Microelemental Contents of Olive Saplings’ Production Material

285-291
 

Şennur BAŞÜĞÜT, Nihal ÖZDER

Sıvı Nitrojende Depolanan Ephestia kuehniella Zell. Yumurtalarında Trichogramma evanescens Westwood ve Trichogramma brassicae Bezdenko Türlerinin Kitle Üretimlerinin Araştırılması

292-303
 

Gülce Bedis KAYNARCA, Tuncay GÜMÜŞ

Fermente Sucukların Fizikokimyasal ve Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Gamma Işınlamanın Etkisi

304-317
 

Berk BENLİOĞLU, Uğur ÖZKAN

Germination and Early Growth Performances of Mung Bean (Vigna radiata (L.) Wilczek) Genotypes Under Salinity Stress

318-328
 

Murat ÇETİN, Selin SAYGIN, Harun DEMİR

Tarım Sektörünün Çevre Kirliliği Üzerindeki Etkisi: Türkiye Ekonomisi İçin Bir Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi

329-345
 

Ayse Büşra MADENCİ, Zeki BAYRAMOĞLU, Selman TÜRKER, Kemalettin AĞIZAN, Vildan EYİZ

Determination of Consumer’s Willingness to Pay for Halal Food

346-356
 

Veli Anıl ÇAKAN

Türkiye Yaş İncir Üretimi ve Kuru İncir İhracatı için Öngörü: ARIMA Modeli Yaklaşımı

357-368
 

Samet MEMİŞ, Ali ÖZPINAR

Manisa İli Pamuk Alanlarında Helicoverpa armigera Hübner (Lepidoptera; Noctuidae)’nın Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

369-380
 

Muazzez GÜRGAN ESER, Sevinc ADİLOGLU

The Correlation of Some Nutrient Elements and Antibacterial Activity of the Basil (Ocimum basilicum)

381-391
 

Aişe DELİBORAN, Muzaffer Kerem SAVRAN, Özgür DURSUN, Onder ERALP, Tülin PEKCAN, Hatice TURAN, Erol AYDOĞDU, İdris ÇILGIN, Handan ÖLMEZ, Şule SAVRAN, Abdullah Suat NACAR

Determination of Nutritional Status of Olive (Olea europaea L.) Trees Grown in Izmir and Mugla Province in Terms of Boron and The Other Microelements with Soil and Leaf Analyzes

392-405
 

Mohammad Taghi SATTARİ, Rasoul MİRABBASİ, Hossein DOLATİ, Fatemeh SHAKER SUREH, Sajjad AHMAD

Investigating the Effect of Managing Scenarios of Flow Reduction and Increasing Irrigation Water Demand on Water Resources Allocation Using System Dynamics (Case Study: Zonouz Dam, Iran)

406-421
 

Gökmen AZDER, Erhan GÖÇMEN, Ahmet İSTANBULLUOĞLU

Tekirdağ Koşullarında Farklı Sulama Seviyelerinin Kapya Biberin (Capsicum Annum Cv. Kapija) Verim ve Verim Bileşenleri Üzerine Etkileri

422-431
 

Pelin ALABOZ, Sinan DEMİR, Orhan DENGİZ

Farklı Enterpolasyon Yöntemleri Kullanılarak Toprakların Nem Sabitelerine Ait Konumsal Dağılımların Belirlenmesi, Isparta Atabey Ovası Örneği

432-444
 

Birol KAYİŞOĞLU, Simge GÖNCÜ

Determination of Commercially Available Biogas Production Capacity and Effects on Methane Capture in Tekirdağ Province

445-455