2015-01-10

T.Z.F Dergisi Yıl 2005-2 sayı (1)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2005-2 sayı (1)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Title - Authors - Organization File Pages

Ayçiçeğnin (Helianthus annuus L.) Kendilenmesinde ve Melezlemesinde Kullanılan Tabla İzolasyon Materyallerinin Verim Unsurlarına Etkisi
F. ÖNEMLİ
Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, TEKIRDAĞ
 
01-06 

Ayçiçeği Üretiminde Kullanılan Bazı Hibrit Çeşitlerin Kendine Döllenme Oranları
F. ÖNEMLİ
Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, TEKIRDAĞ
 
07-12 

Mısır Silajında Laktik Asit Bakteri ve Laktik Asit Bakteri+Enzim Karışımı İnokulantların Fermantasyon ve Toklularda Ham Besin Maddelerinin Sindirilme Dereceleri Üzerine Etkileri
C. POLAT F. KOÇ M. L. ÖZDÜVEN
T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü , TEKIRDAĞ
 
13-22 

İstanbul İlinde İçme Sütü Tüketim Alışkanlıkları ve Bu Alışkanlıkları Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
O. ŞİMŞEK C. ÇETİN B. BİLGİN
Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, TEKIRDAĞ
 
23-35 

Bazı Laktik Asit Bakterilerinin Çoğalması Üzerine Patulinin Etkisi
M. ARICI
T. Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü,TEKIRDAĞ
 
36-43 

Irkların Korunmasında Moleküler İşaretler
İ. TOGAN İ. SOYSAL C. C. BERKMAN E. KOBAN
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, A NKA RA Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, TEKIRDAĞ
 
44-49 

Ayçiçeği ( Helianhus Annuus L.) Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanı ve Ekim Sıklığının Kuş Zararına Etkisi
A. C. SAĞLAM F. ÖNEMLI
T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, TEKIRDAĞ
 
50-57 

Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Tane Verimi ve Bazı Fenolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
O. BİLGİN K. Z. KORKUT
T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, TEKIRDAĞ
 
58-65 

Mutagen Uygulamasının Makarnalık Buğdaylarda (T. durum Thell) M1 Generasyonundaki Varyasyona Etkisi
İ. BAŞER K .Z. KORKUT O. BİLGİN
T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, TEKIRDAĞ
 
60-72 

An Investigation on the Water Buffalo Breeding in Danamandira Village of Silivri District of Istanbul Province of Turkey
M. İ. SOYSAL Y. T. TUNA E. K. GÜRCAN
T.U. Agricultural Faculty of Tekirdag Department of Animal Science, Tekirdağ
 
73-78 

Trans Yağ Asitlerinin Yapısı, Oluşumu ve Gıdalarla Alınması
M. TAŞAN O. DAĞLIOĞLU
T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakü ltesi Gıda Mühendisliği Bölü mü, T EKIRDAĞ
 
79-88 

Tekirdağ İli Topraklarının Mineralize Olan Azot Miktarları İle Mineralizasyon Kapasiteleri Üzerinde Bir Araştırma
K. BELLITÜRK M. T. SAĞLAM
T. Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, T EKIRDAĞ
 
89-101