2015-01-11

T.Z.F Dergisi Yıl 2005-2 sayı (2)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2005-2 sayı (2)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Title - Authors - Organization File Pages

Bursa Bölgesinde Süt Sığırcılığına Uygun Soğuk Ahır Tiplerinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma
E.Yaslıoğlu İ. Arıcı
Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, 16059-Bursa
 
95-114 

Researches Regarding Lactic Acid as Biochemical Index Related To Physical Effort and Different Seasons at Romanian Sport Horses
Ş. Eugenia D. Paula
The University of Agronomical Sciences and Veterinary Medicine, Faculty of Animal Science, Bucharest, Romania
 
115-119 

Researches Regarding Glucose as Biochemical Index Related To Physical Effort and Different Seasons at Romanian Sport Horses
Ş. Eugenia D. Paula
The University of Agronomical Sciences and Veterinary Medicine, Faculty of Animal Science, Bucharest, Romania
 
120-123 

Adaptation of Buffalo Production Systems Towards the Market Demand for Certified Quality Products
C.H. Ligda A. Georgoudis
1NAGREF, Centre for Genetic Resources, Thessaloniki, Greece, 2Aristotle University of Thessaloniki, Dept. of Animal Production, Thessaloniki, Greece
 
124-126 

Peynirlerde Biyojen Amin Riski
F. Yıldız A. Yetişmeyen
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü, Ankara
 
127-134 

Tekirdağ İlinde Satılan Sade ve Çilekli Dondurmalarda Fekal Kontaminasyonun Belirlenmesi
F. Coşkun
Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Gıda Müh. Böl. 59030 Tekirdağ
 
135-142 

Comparative Analysis and Tendencies in the Development of the Cattle Market in the Conditions of the Quota System in the EU
R. Otuzbirov I. Georgiev
Thrakia University of Stara Zagora, Bulgaria
 
143-152 

Determination of The Effects of Different Amino Acids, Sodium Formate and Their Combinations on Some Growth Characteristics of Mixed and Single Cell Cultures of Yoghurt Bacteria
S. Kurultay Ö. Öksüz B. Kaptan
Trakya University Tekirdag Agricultural Faculty Department of Food Engineering, Tekirdag
 
153-160 

Tekirdağ İli Arı Yetiştiriciliği Üzerine Bir Araştırma
M.İ.Soysal E.K.Gürcan
Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, 59030-Tekirdağ
 
161-165 

Melez Ayçiçeği Çeşitlerinde Genotip x Çevre İnteraksiyonu İle Bazı Verim ve Verim Unsurlarının Stabilitesi
M. Kümeağaç C. Sağlam
T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tekirdağ.
 
200-211 

Hayrabolu Sulamasında Su Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi
M.Şener A.N.Yüksel
Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, 59030-Tekirdağ
 
166-176 

Trakya Bölgesindeki İmalat Sanayi İşletmelerinin Kalite Maliyetlerinin SWOT Analizi İle Değerlendirilmesi
G. YUMUK İ.H.İNAN
Trakya Üniversitesi, Havsa Meslek Yüksekokulu, İşletme Bölümü, EDİRNE Trakya Üniversitesi, Trakya Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, TEKİRDAĞ
 
177-188 

Mandalarda Alyuvar Potasyum Polimorfizmi Üzerine Bir Araştırma
M. İ. Soysal S.Kök E. K.Gürcan
Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Tekirdağ Trakya Üniversitesi, Keşan Meslek Yüksekokulu, Keşan, Edirne
 
189-193 

Bazı Ürün Desenlerinin Farklı Toprak Derinliklerindeki Toplam Mikroorganizma Sayısı Üzerine Etkisi
F. Önemli F. Coşkun
Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Tekirdağ Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ
 
194-199