2015-01-12

T.Z.F Dergisi Yıl 2005-2 sayı (3)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2005-2 sayı (3)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Title - Authors - Organization File Pages

Effect of N, P, K on Some Flower Quality and Corm Yield Characteristics of Gladiolus
S. J. Butt
House 18, Street 30, Korang town, Islamabad-44000, Pakistan
 
212-214 

Tekirdağ’da Tüketime Sunulan Yaş Pastaların Mikrobiyolojik Kalitesi
T. Gümüş O. Dağlıoğlu A. M. Konyalı
Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Tekirdağ
 
215-220 

Bazı Çerezlik Ayçiçeği (Helianthus Annuus L.) Çeşitlerinin Tekirdağ Koşullarında Verim ve Verim Unsurları
Y. Ergen C. Sağlam
T.Ü.. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, TEKİRDAĞ
 
221-227 

Trakya Yöresinde Üretilen Bazı Tarım Alet ve Makinelerinda Sık Rastlanan İmalat Hataları
S. Cengiz S. Arın
T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Tekirdağ
 
228-239 

Genetic Characterization of Indigenous Anatolian Water Buffalo Breed Using Microsatellite DNA Markers
M. İ. Soysal E. Özkan S. Kök Y. T.Tuna E. K.Gürcan
Trakya University, Agricultural Faculty of Tekirdağ Department of Animal Science, Tekirdağ Trakya University, Keşan Vocational Higher Education School , Edirne
 
240-244 

Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Genetik Uzaklıklarının Belirlenmesi
O. Bilgin K. Z. Korkut
Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü Tekirdağ
 
245-252 

Ekmeklik Buğdayda (Triticum aestivum L.) Kurağa Dayanıklılıkla İlgili Özellikler Arasındaki İlişkiler
İ. Başer K. Z. Korkut O. Bilgin
T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Tekirdağ
 
253-259 

Bazı Çilek Çeşitlerinin Meyvesindeki Anatomik Yapılaşmanın Muhafaza Süresi Üzerine Etkisi
E.Bal S.Çelik
T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Tekirdağ
 
260-267 

Baklada (Vicia faba L.) Toplam Yaprak Alanının Belirlenmesi İçin Bir Bilgisayar Programının Geliştirilmesi
M. S. Odabaş A. Gülümser
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Samsun
 
268-272 

Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.) Bitkisinde Çiçeklenme ve Olgunlaşmanın Bazı İklim Değerleri İle İlişkileri
F. Önemli
Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tekirdağ
 
273-281 

Doğal Pigmentlerin Yaşlı Tavuklarda Yumurta Sarısına Etkileri
H.E. Şamlı N. Şenköylü H. Akyürek A. Ağma
Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Tekirdağ
 
281-286 

Trakya Yöresi Bağcılığının Mekanizasyon Düzeyi ve Sorunları
M.R. Durgut S. Arın
Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Tekirdağ
 
287-297 

Ahududu Bitkisinde (Rubus idaeus L.) En Uygun Dikim Budamasının Belirlenmesi ve Bunun Vegetatif ve Generatif Gelişme Üzerine Etkisi
A. Z. Makaracı S. Çelik
Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Tekirdağ
 
298-302