2015-01-13

T.Z.F Dergisi Yıl 2006-3 sayı (1)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2006-3 sayı (1)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Title - Authors - Organization File Pages

Ahududu Bitkisinde (Rubus idaeus L.) En Uygun Dikim Budamasının Belirlenmesi ve Bunun Vegetatif ve Generatif Gelişme Üzerine Etkisi
A. Z. Makaracı S. Çelik
Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Tekirdağ
 
298-302 

Effects of Storage Time and Condition on Mineral Contents of Grape Pekmez Produced by Vacuum and Classical Methods
S. Kayişoğlu M. Demirci
Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Meslek Yüksekokulu, Gıda Programı, Tekirdağ Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü,Tekirdağ
 
01-07 

The Structure and Fundamental Problems of Vegetable Oil Industry in Turkey
İ.H. İnan A. Kubaş O. Gaytancıoğlu M.Ö. Azabağaoğlu G. Unakıtan
Trakya University, Tekirdag Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Economics Tekirdağ
 
08-15 

A Research on Determining Some Performance Values by Using Proportional Mixture of Vegetable Oils and Diesel Fuel at a Diesel Engine
B. Kayışoğlu P. Ülger B. Akdemir S. Aytaç
Thrace University, Tekirdag Agricultural Faculty, Farm Machinery Department, Turkiye. Thrace University, Corlu High Technical School, Turkiye.
 
16-24 

Tarımsal Yüksek Öğretimde Yeniden Yapılanmanın Gereği
P. Ülger E. Gönülol
Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Tekirdağ
 
25-31 

Tekirdağ Yöresinde Üretilen ve Tarımsal Yapılarda Yaygın Olarak Kullanılan Tuğlanın Fiziksel ve Mekanik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma
C.B. Şişman İ. Kocaman E. Gezer
Trakya Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Tekirdağ
 
32-40 

Gıda Muhafazasında Yüksek Hidrostatik Basıncın Mikroorganizmalar Üzerine Etkisi
M. Arıcı
Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Tekirdağ
 
41-49 

The Effect of Terbacil on Chlorophyll Content of Strawberry (Fragaria × ananassa cv. ‘Honeoye’) Leaves
A. Z. Makaracı J. A. Flore
Trakya University, Tekirdag Faculty of Agriculture, Department of Horticulture, Tekirdağ Michigan State University Department of Horticulture Plant and Soil Sciences Building East Lansing, MI, USA
 
50-54 

Endüstriyel Dondurma Üretiminde Farklı Stabilizatör Kullanımının Dondurma Kalitesine Etkisi
O. Şimşek İ. Tuncay B. Bilgin
Trakya Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Gıda mühendisliği Bölümü, Tekirdağ
 
55-63 

Relationships among Body Weight, Body Measurements and Estimated Feed Efficiency Characteristics in Holstein Friesian Cows
B. Bayram O. Güler M. Yanar Ö. Akbulut
Atatürk University College of Agriculture Department of Animal Science Erzurum
 
64-67 

Evaluation of Sheep Embryo Quality by Morphologic Methods – Advantages and Disadvantages
S.Angela G. Prefac T. Paul Ş. Alexandru T. Dana
The University of Agronomical Sciences and Veterinary Medicine, Faculty of Animal Science Bucharest, Romania
 
68-70 

Tekirdağ Halkının Tasarım Bitkilerine Olan Talebinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
R. Yılmaz
Trakya Üniversitesi Tekirdag Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Tekirdağ
 
71-81