2015-01-14

T.Z.F Dergisi Yıl 2006-3 sayı (2)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2006-3 sayı (2)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Title - Authors - Organization File Pages

Trakya Bölgesi Su Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Sulu Tarım Uygulamaları: Mevcut Verilerin Sorunların Çözümü İçin Analizi
A. İstanbulluoğlu F. Konukcu İ. Kocaman
Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Tekirdağ
 
139-152 

Antalya İlinde Tarımsal Üretimde Risk Yönetimi Ve Tarım Sigortası Uygulamaları
H. Akçaöz B. Özkan H. Kızılay
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, 07070 Antalya
 
93-103 

Kivide (Actinidia deliciosa) Farklı Dozda Karpit Uygulamalarının Bazı Meyve Kalite Kriterlerine Etkileri
E. Bal D. Kök
T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, TEKİRDAĞ
 
213-219 

Optimum Time Ratio for Maximum Application Efficiency in Furrow Irrigation
F. Konukcu L. Delibas
Trakya University, Tekirdag Agricultural Faculty, Farm Structures and Irrigation Department, Tekirdag
 
129-137 

Konya-Çumra Yöresinde Yüzeysel ve Tuzlu Taban Suyunun Sulanan Alanlardaki Toprak-Su ve Tuz Dengesi Üzerine
F. Konukcu R. Akbuğa
Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Tekirdağ
 
105-117 

Azalan Toprak Nem İçeriğinin Tuzlu ve Tuzlu Olmayan Şartlarda Buharlaşmaya Etkisi
Z. Coşkun F. Konukcu
Bağcılık Araştırma Enstitüsü, Tekirdağ Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Tekirdağ
 
119-128 

Feasibility of Alternatives in Rural Tourism in Strandja Region
I. Georgiev I. Soysal D. Ivanova
Department of Economics, Trakya University, Stara Zagora, Bulgaria Faculty of Agriculture, Trakya University, Tekirdag, Turkey
 
205-212 

Technical Efficiency of Sunflower Production in Trakya Region by DEA
C. Günden B. Miran G. Unakıtan
Ege University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Economics, Izmir, TURKEY Trakya University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Economics, Tekirdag, TURKEY
 
161-167 

Genital Ways Changes During Sexual Cycle
M. Izabela, S. Angela, M. Pavel
U.S.A.M.V. – Faculty of Animal Husbandry, Bucharest
 
233-236 

Effect of Different Modification Techniques on the Physicochemical and Thermoanalytical Properties of Wheat and Corn Starch
M. M. Karaoğlu H. G. Kotancılar N. Aktaş
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Müh. Bölümü, Erzurum
 
83-91 

Tekirdağ İli Benzinli Araçlarının Egzoz Emisyonu Üzerine Bir Araştırma
E.Kılıç S. Arın M.R. Durgut
Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tekirdağ Meslek Yüksekokulu, Tarım Alet ve Makinaları Programı, Tekirdağ Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi., Tarım Makinaları Bölümü, Tekirdağ.
 
197-203 

Fattening Performance and Slaughter Traits of Lambs from the North-East Bulgarian Fine Wool Breed, and Its Crossings with Australian Merino and Ile de France Sheep – Internal Breeding
R. Slavov
Faculty of Agriculture, Trakia University Stara Zagora, Bulgaria
 
221-225 

Fattening Performance and Slaughter Traits of Lambs from the North-East Bulgarian Fine Wool Breed, and Its Crossings with Australian Merino and Ile de France Sheep – Internal Breeding
R. Slavov
Faculty of Agriculture, Trakia University Stara Zagora, Bulgaria
 
226-227 

Investigation on The Effect of Some Plant Growth Regulators on Sunflower ( Helianthus Annuus L.)
N. Tahsin T. Kolev
Agricultural University, Plovdiv, Bulgaria.
 
229-232 

Phytosterols as Functional Food Ingredients
M. Taşan B. Bilgin Ü. Geçgel A.Ş. Demirci
Trakya University, Tekirdag Agricultural Faculty, Department of Food Engineering, Tekirdag, Turkey
 
153-159 

İran Üçgülünde Sert Tohumluluk Özelliğinin Zamana Bağlı Olarak Değişimi. I. Trifolium resupinatum var. majus Boiss.
A. S. Tekeli E. Ateş
Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Tekirdağ
 
179-185 

İran Üçgülünde Sert Tohumluluk Özelliğinin Zamana Bağlı Olarak Değişimi. I. Trifolium resupinatum var. majus Boiss.
A. S. Tekeli E. Ateş
Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Tekirdağ
 
186 

Çağdaş Kentsel Çevre Yaratma Çabalarına Bir Örnek: ‘Ankara / Portakal Çiçeği Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi’
A. Uslu L. Yetim
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ankara
 
169-179 

İlkçağlardan Günümüze Anadolu’da Açık Mekanın Evrimi
E. Malkoç Yiğit H. Sönmez Türel
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, İzmir
 
187-195