2015-01-15

T.Z.F Dergisi Yıl 2006-3 sayı (3)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2006-3 sayı (3)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Title - Authors - Organization File Pages

A Partial Equilibrium Analysis of Sunflower Market in Turkey
G. Unakıtan B. Miran
Trakya University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Economics, Tekirdag, TURKEY Ege University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Economics, Izmir, TURKEY
 
237-246 

Yaş Bira Posası-Ayçiçeği Hasılı Karışım Silajlarında Fermantasyon Özellikleri ve Toklularda Ham Besin Maddelerinin Sindirilebilirliği Üzerine Etkileri
M. L. Özdüven S. Öğün
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Tekirdag
 
245-252 

Çeltiğin Makineyle Kurutulmasında, Hasat Nemi İle Kurutma Nemi Arasındaki İlişkinin, Maksimum Kırıksız Pirinç Randımanı Yönünden Belirlenmesi
G. Evci P. Ülger
Tarımsal Araştırma Müdürlüğü-Edirne. Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Bölümü, Tekirdağ
 
253-258 

Ziraat Fakülteleri Öğrencilerinin Sosyal Yapıları, Eğilimleri ve Sorunları Üzerinde Bir Araştırma
A. Demir A. Pala H. Baytekin
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü Çanakkale Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Çanakkale Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü Çanakkale
 
259-267 

Margarinde Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Küflerin İzolasyonu, Tanımlanması ve Isıl Dirençlerinin Belirlenmesi
A. Ş. Demirci M. Arıcı
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Tekirdağ
 
269-273 

Çeltiğin Hızlı Kurutulması Sonucunda Maksimum Randıman Alabilmek Amacıyla Hasat Nemi - Maksimum Randıman Arasında İlişkinin Belirlenmesi
G. Evci P. Ülger
Tarımsal Araştırma Müdürlüğü-Edirne. Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Bölümü, Tekirdağ
 
275-284 

Manisa ve İzmir İllerinde Geleneksel ve Organik Çekirdeksiz Kuru Üzümün Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi
Z. Kenanoğlu Bektaş B. Miran
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü İzmir
 
285-295 

Venüs Nektarin Çeşidinin Soğukta Muhafazası
A. E. Özdemir, E. Ertürk, M. Çelik, R. Dilbaz
Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 31034, Antakya/Hatay. Uni Tarım Ltd. Şti., Yenice/Mersin
 
297-304 

Turizmin Kültürel Miras Üzerine Etkileri: Beypazarı/Ankara Örneğinde Yerel Halkın Farkındalığı
A. Uslu T. Kiper
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Ankara
 
305-314 

Biyosistem Mühendisliği
P. Ülger E. Gönülol
Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Bölümü, Tekirdağ
 
315-321 

Tarımsal Yüksek Öğretimde Yeniden Yapılanmanın Gereği
P. Ülger E. Gönülol
Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Bölümü, Tekirdağ
 
323-329