2015-01-17

T.Z.F Dergisi Yıl 2007-4 sayı (1)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2007-4 sayı (1)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Title - Authors - Organization File Pages

Bitkisel Karışım Sıvı Yağların Yağ Asiti Bileşimlerinin İncelenmesi
M. Taşan Ü. Geçgel
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Tekirdağ
 
01-06 

Morphometrics as a Tool for the Study of Genetic Variability of Honey Bees
M. Kekeçoğlu M. Bouga M. İ. Soysal P. Harizanis
Department of Animal Science, Agricultural Faculty, Namık Kemal University, Tekirdağ/Turkey Laboratory of Sericulture & Apiculture Agricultural University of Athens/Greece
 
07-15 

Doğu Anadolu Kırmızısı Sığırlarında Büyüme ve Gelişme Özellikleri Üzerine Etkili Bazı Çevre Faktörleri
A. Özlütürk O. Güler M. Yanar Ö. Akbulut N. Tüzemen S. Kopuzlu A. Küçüközdemir S. Yüksel
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Ilıca, Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Erzurum
 
17-26 

.TROİA Milli Parkı Arazi Kullanım ve Bitki Örtüsü Değişiminin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi Yardımıyla Belirlenmesi
L. Genç Y. B. Bostancı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Çanakkale
 
27-41 

Evaluation of Hayrabolu Irrigation Scheme in Turkey Using Comparetive Performance Indicators
M. Şener A.N. Yüksel F. Konukcu
Namık Kemal University, Agricultural Faculty, Agricultural Structures and Irrigation Department, Tekirdag
 
43-54 

Işık ve Sıcaklığın Mısırda (Zea mays L.) Büyüme Parametreleri Üzerine Kantitatif Etkileri
F. Öner İ. Sezer
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Samsun
 
55-64 

Kolzanın Isısal Özelliklerinin Belirlenmesi
H. Kocabıyık D. Tezer
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Çanakkale
 
65-70 

Plant Extracts; a New Rumen Moderator in Ruminant Diets
A. Tekeli L. Çelik H. R. Kutlu
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Adana
 
71-79 

Effects of Secondary Tillage Implement on Some Properties of Soil and Yield of Sunflower
B. Kayişoğlu Y. Bayhan L. Taşeri
Department of Agricultural Machinery, Agricultural Faculty, University of Namık Kemal, Tekirdag-Turkey
 
81-89 

Türkgeldi Koyunlarında Erken Yaşta Kuzulatmanın Çeşitli Verim Özelliklerine Etkisi
T. Sezenler M. Özder
Marmara Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Bandırma, Balıkesir Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Tekirdağ
 
91-97 

Cam Sera Domates Üretiminde Polinasyon İçin Bombus Arısı Kullanımını Belirleyen Faktörlerin Analizi
S. Karaman İ. Yılmaz
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Antalya
 
99-107 

Research on Accumulation of Zinc (Zn) and Cadmium (Cd) in Sunflower Oil
N. Tahsin B. Yankov
Department of Plant Growing, Agricultural University, Plovdiv, Bulgaria
 
109-112