2015-01-18

T.Z.F Dergisi Yıl 2007-4 sayı (2)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2007-4 sayı (2)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Title - Authors - Organization File Pages

A Research on Heterosis in Cultivated (Triticum spp.) × Semi-Wild Wheat Hybridization
H. Ulukan
University of Ankara, Faculty of Agriculture, Department of Field Crops, Ankara, Turkey
 
113-125 

Azotlu Gübre Formları ve Uygulama Zamanlarının Patatesin Verimi ile Yumru Büyüklüğü Üzerine Etkisi
E. Öztürk K. Kara T. Polat
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, 25240, Erzurum
 
127-135 

Atık PVC Katkılı Hafif Betonların Özellikleri ve Tarımsal Yapılarda Kullanım Olanakları
S. Şahin S. Karaman İ. Örüng
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Erzurum Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Tokat
 
137-144 

Ayçiçeği Tanesinin Nem Absorbsiyon Özelliklerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma
B. Kayışoğlu M. Esen
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü, Tekirdağ
 
145-151 

Köy Yerleşim Alanlarının Bazı Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi: Tokat-Zile İlçesi Örneği
T. Susam S. Karaman
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksek Okulu Harita Kadastro Prog.Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Böl.. Tokat
 
153-163 

Anadolu’da Doğa Turizmi Kapsamında Doğa Yürüyüşü Güzergahlarının Belirlemesinde Örnek Bir Çalışma
T. Kiper M. Arslan
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Tekirdağ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ankara
 
165-174 

Evaluation of Agricultural Water Use: A Case Study for Kizilirmak Basin
B. Çakmak B. Kendirli1 Y. Ucar
Ankara University Agricultural Faculty Farm Structures and Irrigation Dept., Ankara Suleyman Demirel University Agricultural Faculty Farm Structures and Irrigation Dept., Isparta
 
175-185 

Trakya Bölgesi İçme ve Kullanma Suyu İhtiyacının Belirlenmesi
A. İstanbulluoğlu F. Konukcu İ. Kocaman E. Göçmen
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Tekirdağ.
 
187-194 

Trakya’da Özel Bir Süt İşleme Tesisi Tarafından Değerlendirilen Çiğ Sütlerin Somatik Hücre Sayısı ve Bazı Bileşenlerinin Tespiti
A. R. Önal M. Özder
Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Tekirdağ
 
195-199 

Kentlerde Trafik Gürültüsü Sorununu Azaltmada Peyzaj Mimarlığı Çalışmaları: Ankara Örneği
E. Erdoğan M. E. Yazgan
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ankara
 
201-210 

Gen Kaynağı Olarak Korunan Kıvırcık, Gökçeada ve Sakız Koyun Irklarının Bazı Verim Özellikleri
A. Ceyhan İ. Erdoğan T. Sezenler
Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü, Balıkesir/Bandırma
 
211-218 

Bafra Ovası Yeraltı Suyu Kalitesinin Sulama Açısından Değerlendirilmesi
H. Arslan M. Güler B. Cemek Y. Demir
Devlet Su İşleri Bafra Ovası Sulaması Proje Müdürlüğü, Bafra/Samsun 2Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Samsun Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Tokat Ondokuzmayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Samsun
 
219-226 

Türkiye Arı Yetiştiriciliğinin Bal Üretimi Bakımından Durumu
M. Kekeçoğlu E. K. Gürcan M. İ. Soysal
Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni ABD. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Tekirdağ
 
227-236