2015-01-19

T.Z.F Dergisi Yıl 2007-4 sayı (3)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2007-4 sayı (3)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Title - Authors - Organization File Pages

Edirne Köy Kalkınma Kooperatifleri Birliğinin Ekonomik Analizi
N. Serinikli İ. H. İnan
Trakya Üniversitesi Uzunköprü Meslek Yüksek Okulu, Uzunköprü, Edirne NKÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Tekirdağ.
 
237-248 

Türkiye’de Buğdayda Uygulanan Tarım Politikaları ve Trakya Bölgesi Buğday Üreticilerinin Sorunları
S. Konyalı O. Gaytancıoğlu
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tekirdağ
 
249-259 

Socio-Economic Structure of the Deep Water Pink Shrimp Fisheries in the Marmara Sea
H. Güngör M. Zengin G. Güngör
Namık Kemal University, Agricultural Faculty, Department of Agricultural Economics-Tekirdağ, Turkey Central Fishery Research Institute (CFRI) Trabzon, Turkey
 
261-269 

Damacana Suların Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Pompa Temizliğinin Etkisi
A.Ş. Demirci T. Gümüş M. Demirci
Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Tekirdağ
 
271-275 

Karacabey Merinosu Koyunlarında Yaş Ve Vücut Kondüsyon Puanının Kimi Döl Verim Özelliklerine Etkisi
T. Sezenler E. Köycü M. Özder O. Karadağ İ. Erdoğan
Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü, Bandırma, Balıkesir. Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Tekirdağ.
 
277-281 

Orta Karadeniz Geçit İklim Kuşağında İkinci Ürün Silajlık Mısır Tarımında Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Toprak Özellikleri ve Verim Üzerine Etkileri
E. Altuntaş S. Dede
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Tokat Tarım İlçe Müdürlüğü, Erbaa, Tokat
 
283-293 

Tekirdağ İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Bu İşletmelerdeki Siyah Alaca Süt Sığırlarının Çeşitli Morfolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma
A. Soyak M. İ. Soysal E.K. Gürcan
arım İl Müdürlüğü, Tekirdağ. Namık.Kemal.Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Tekirdağ
 
297-305 

Tekirdağ İl Merkezindeki Yufka İmalathanelerinde Satışa Sunulan Böreklik Yufkaların Bazı Mikrobiyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
F. Coşkun
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Tekirdağ
 
307-310 

Marmara Denizi Balıkçılığının Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Deniz Ürünleri Pazarlaması : Tekirdağ İli Sahil Şeridi Örneği
G. Güngör S. Ş. Özen H. Güngör
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Tekirdağ
 
311-325 

Tekirdağ Kent Merkezindeki Yaya Bölgelerinin Belirlenmesi ve Projelendirilmesi
E. E. Şişman B. Etli
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Tekirdağ
 
327-338 

Tekirdağ İli Merkez İlçeye Bağlı Köylerde Bulunan Koyun Ağıllarının Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi ve Geliştirilebilme Olanaklarının Araştırılması
İ. Kocaman R. Günal
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal yapılar ve Sulama Bölümü, Tekirdağ Il Kontrol Laboratuar Müdürlüğü, Tekirdağ
 
339-346 

Sarımsaklı Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah-Alaca Irkı Süt Sığırlarının Döl Verim Özellikleri
Y.T. Tuna E. K. Gürcan T. Savaş
NKÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü , Tekirdağ ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü , Çanakkale
 
347-357