2015-01-21

T.Z.F Dergisi Yıl 2008-5 sayı (2)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2008-5 sayı (2)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Title - Authors - Organization File Pages

Çiftçilerin Temel İşletmecilik Kararlarının Öncelik ve Destek Alma Açısından Analizi
C. Günden B. Miran
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, İzmir
 
67-80 

Tekirdağ ve Kırklareli Yöresi İçin Farklı Kapasiteli Bağlı-Duraklı Süt Sığırı Barınak Projelerinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma
İ.Kocaman
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Tekirdağ
 
81-100 

Determination of Variability Between Grain Yield and Yield Components of Durum Wheat Varieties (Triticum durum Desf.) in Thrace Region
O.Bilgin K.Z. Korkut İ. Başer O. Dağlıoğlu İ. Öztürk T. Kahraman
Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü,Tekirdağ Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Edirne
 
101-109 

Market Research of the Coffee Sales in Stara Zagora
E. Genchev A. Marinov
Department of Economics, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
 
111-118 

Tekirdağ Valiliği Tören ve Park Alanı Peyzaj Tasarım Süreci
E. E. Şişman A. Korkut B. Etli
Namık Kemal Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü , Tekirdağ
 
119-129 

İzmir İli Çeşme Yerleşimi Kiyilarinda Alan Kullaniminda Gözlenen Değişimlerin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştirma
İ. Altuğ Turan Ç. Coşkun Hepcan M. B. Özkan
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, İzmir
 
131-139 

Zeytin Sineği (Bactrocera oleae Gmelin) (Diptera:Tephritidae) ’nin Yapay Yumurta Bırakma Ortamlarının Belirlenmesi
H. Genç
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bikti Koruma Bölümü, Çanakkale
 
141-149 

Farklı Organik ve İnorganik Ortamlarda Hıyar Fidesi Üretimi
H. Çinkılıç
Namık Kemal Üniversitesi, Hayrabolu Meslek Yüksekokulu, Seracılık Programı, Tekirdağ
 
151-158 

Şarköy-Kumbağ Arasında Kırsal Kalkınmayı Destekleyici Turizmin Olabilirliği ve Yerel Halkın Rolü
T. Kiper E. Yılmaz
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tekirdağ
 
159-168 

İklim Değişikliği ve Çölleşme veya Toprak/ Arazi Bozulumunun Türkiye’deki Boyutları ve Çölleşme İle Mücadele
C. Cangir D. Boyraz
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Tekirdağ BirleĢmiĢ Milletler ÇölleĢme ile Mücadele SözleĢmesinin 7. Gözden Geçirme Komitesi (CRIC 7) Organizasyon Kurulu Üyeleri
 
169-186 

Doğal Zeolitten Üretilecek Hafif Betonun Tarımsal Yapılarda Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma
C. B. Şişman İ. Kocaman E. Gezer
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Tekirdağ
 
187-195 

Edirne İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye İşletmelerin Yapısal Özellikleri
A. R. Önal M. Özder
Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü. 59030-Tekirdağ
 
197-203 

Edremit Körfez Bölgesi’ndeki Satsuma Owari Mandarinlerinde Yaygın Olan Virüs ve Viroid Hastalıklarının Biyolojik ve Serolojik Yöntemlerle Saptanması
S. Önder2 S. Korkmaz
Suşehri İlçe Tarım Müdürlüğü, Suşehri - Sivas Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Çanakkale
 
205-214 

Tokat Kazova Arazilerinin Şeftali Yetiştiriciliğine Uygunluklarının Coğrafi Bilgi Sistemi Yardımıyla Belirlenmesi
T. Öztekin T. Susam R. Gerçekçioğlu
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 60240 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksekokulu Harita Kadastro Programı 60240 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 60240 Tokat
 
215-225