2015-01-23

T.Z.F Dergisi Yıl 2009-6 sayı (1)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2009-6 sayı (1)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Title - Authors - Organization File Pages

Gıda Ürünlerine İlişkin Tüketici Davranışı Dinamiklerinin Belirlenmesi: “Trakya Örneği”
E.Yılmaz Y. Oraman İ.H. İnan
Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tekirdağ
 
01-10 

Tekirdağ İlinde Yetiştirilen Karacabey Merinosu x Kıvırcık Melezi Kuzularda Büyüme Eğrisinin Farklı Modellerle Belirlenmesi
G. Yıldız M.İ. Soysal E.K. Gürcan
Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ. Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Tekirdağ
 
11-19 

Two-Level Factor Analysis of Morphometric Characters of Honeybees Population Sampled (Apis mellifera L.) in Turkey
M. Kekeçoğlu1 G. G. Şimşek M. İ. Soysal E. K. Gürcan
Düzce University, Faculty of Science, Department of Biology, 81620- Konuralp/Düzce, Turkey Faculty of Art & Science, Dep. of Statistics, Yıldız Technical University, Davutpaşa Campus, İstanbul , Namık Kemal University Faculty of Agriculture, Department of Animal Science,Tekirdağ, Turkey
 
21-30 

tudy on the 305- day Milk Yield of Jersey Cows under Small Scale Family Conditions Raised in Albania. II. Adjustment Factors for 305- day Milk Yield
F.Tahiri K. Kume
Centre for Agricultural Technology Transfer – Fushe Kruja, Albani
 
31-36 

Çeltiğin Kurutulması ve Kurutma Parametrelerinin Saptanması
T. Taylı F. Toruk P. Ülger
Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Bölümü, Tekirdağ
 
37-43 

Çanakkale İlinde Bazı Meyvelerin Elle Hasadının Teknik ve Ekonomik Analizi ve Meyvelerin Makineli Hasada Yönelik Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi
H. Kocabıyık İ. Kavdır S. Özpınar
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü Çanakkale
 
45-53 

Trakya Bölgesinde Üretilen Ayçiçeği Tohumu (Helianthus annus L.) Yağlarında Bakır, Demir, Kadmiyum ve Kurşun İçeriklerinin Belirlenmesi
Y. Üstbaş M. Taşan Ü. Geçgel
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, 59030 Tekirdağ
 
55-63 

Yıldız Orman Ekosisteminde Yer Alan Tipik Toprakların Sınıflandırılması ve Amenajmanları
D. Boyraz C. Cangir
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Tekirdağ
 
65-77 

Edirne de Çevre Bilincinin Belirlenmesi ve Sosyo-Ekonomik Özelliklerin Çevresel Bilinç Üzerine Etkileri
R. Yılmaz
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Tekirdağ
 
79-92 

Özgün Peyzaj Karakteristiklerine Sahip Mekanlara Yönelik Bir Peyzaj Planlama Yönteminin Ortaya Konulması; Bozcaada Örneğ
Ç. K. Ayhan Ş. Hepcan
2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Çanakkale Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, İzmir
 
93-105 

Effect of Different Photoperiods on Cold Hardiness in Cherry (Prunus avium cv. Ulster)
A.Z. Makaracı J.A. Flore
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Tekirdağ Michigan State University, Department of Horticulture, Plant and Soil Sciences Bld, USA
 
107-110