2015-01-24

T.Z.F Dergisi Yıl 2009-6 sayı (2)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2009-6 sayı (2)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Title - Authors - Organization File Pages

Azotlu Gübrelemenin Çokyıllık Çim (Lolium perenne L.)’in Tohum Verimi ve Bazı Bitkisel Özelliklerine Etkisi
İ. Nizam
Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Tekirdağ
 
111-120 

Bazı Mısır Çeşitlerinde Vejetasyon Döneminin Silolamada Fermantasyon Özellikleri ve Yem Değeri Üzerine Etkileri
M. L. Özdüven F. Koç C. Polat L. Coşkuntuna S. Başkavak H. E. Şamlı
Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Tekirdağ
 
121-129 

Tahıl Ekiminde Kullanılan Pnömatik Etkili Ekim Makinasının Ekim Performansının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
Y. Bayhan B. Kayışoğlu P. Ülger B. Akdemir
Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, 59030-Tekirdağ
 
131-136 

Bazı Fotosentez Organlarının Ekmeklik Buğdayda Verim Unsurları Üzerine Etkileri
A. Balkan T. Gençtan
Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tekirdağ.
 
137-148 

Rekreasyon Eğilimlerindeki Değişime Zamanın Etkisinin Saptanması: Artvin- Kafkasör Ormanı Rekreasyon Alanı Örneği
T. Cengiz

 
149-159 

Türkiye’de İçme Suyu Havza Alanlarında Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanabilecek Kirliliği Önleme ile İlgili Yasal Düzenlemeler
E. Olhan Y. Ataseven
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara
 
161-169 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsünün Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi
T. Koyuncu F. Lüle
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Samsun
 
171-178 

Bolu Yöresindeki Küçükbaş Hayvan Barınaklarının Yapısal Durumu ve Geliştirme Olanakları
C. B. Şişman F. Yılmaz E. Gezer
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Tekirdağ
 
179-189 

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Tekirdağ) Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilim ve Taleplerinin Belirlenmesi
T. Kiper
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Tekirdağ
 
191-201 

Tarımsal Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompa Çarkında Olabilecek Aşınmanın Belirlenmesi
E. Yüksel B. Eker
Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Tekirdağ.
 
203-214