2015-01-25

T.Z.F Dergisi Yıl 2009-6 sayı (3)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2009-6 sayı (3)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Title - Authors - Organization File Pages

Alternatif Ürün Projesi Kapsamında Tütün ve Bazı Ürünler Arasında Kârlılık Karşılaştırmaları
U. Gül¹ H. Arısoy² H. Sivük³ Y. Ataseven²
1Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Tarımsal Ekonomi Arastırma Enstitüsü, Ankara 2Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara 3Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Meteoroloji Isleri Genel Müdürlüğü, Ankara
 
215-226 

Namık Kemal Üniversitesi Yerleske Bilgi Sisteminin Olusturulması
M. Özyavuz E. E. Sisman A. B. Korkut
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Tekirdağ
 
227-234 

Kentsel Peyzaj Tasarımı Kapsamında Tarihi Çevre Yenileme Çalışmalarının Araştırılması: Beypazarı Örneği1
D. Çelik M.E. Yazgan
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ankara
 
235-244 

Peyzaj Mimarlığı Antropometri İlişkisi: İstanbul Örneği
A. Kartay1 A. B. Korkut
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Tekirdağ
 
245-255 

TİGEM Esmer Populasyonunda Döl Kontrolü (Progeny Testing) ve Uygulama Olanakları
A. Özyurt
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Van
 
257-264 

Bandırma-I Ve Bandırma-II Melez Kuzuların İlk Yaş Üreme ve Büyüme Özellikleri
T. Sezenler A. Ceyhan Y. Yaman M. Küçükkebabçı M.A. Yüksel
Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü, Bandırma
 
265-272 

Süt Sığırlarında Damızlık Değerinin Hesaplanmasında Farklı Yöntemlerden Yararlanma Olanakları ve Çeşitli Parametrelerin Tahmini1
A. Özyurt2 N. Akman3
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Van 3Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Ankara
 
273-282 

Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına Geç Dönemde Çörek Otu (Nigella Sativa) Yağı İlavesinin Performans, Yumurta Sarısı Yağ Asidi Kompozisyonu ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri
Ş. C. Bölükbaşı M. K. Erhan H. Ürüşan
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Erzurum
 
283-289 

Peyzaj Tasarımı ve Feng-Shui
E. Erdoğan1 L. Erdinç2
1Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ankara 2Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Tekirdağ
 
291-301 

Tarımsal Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompaların Paslanmaz Çelik Malzemeden Yapılmış Çarklarında Meydana Gelebilecek Aşınmanın Belirlenmesi
E. Yüksel B. Eker
Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Tekirdağ
 
303-314 

Kıyı Seridi Rekreasyon Potansiyelinin Belirlenmesinde Bir Yöntem Uygulaması: Tekirdağ Merkez İlçe Örneği
D. S. Simsek A. B. Korkut
Namık Kemal Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Tekirdağ. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Tekirdağ.
 
315-327