2015-01-26

T.Z.F Dergisi Yıl 2010-7 sayı (1)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2010-7 sayı (1)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Title - Authors - Organization File Pages

Managing Genetic Variation to Conserve Genetic Diversity in Goats and Sheep (Koyun ve Keçilerdeki Genetik Çeşitliliği Korumak İçin Genetik Varyasyonun Yönetimi)
J. N. B. Shrestha, G. H. Crow, M.I. Soysal
Dairy and Swine Research and Development Centre, Agriculture and Agri-Food, Sherbrooke, Canada, Department of Animal Science, University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba, Canada, Namık Kemal University, Department of Animal Science, Tekirdağ, Turkiye
 
1-12 

Çocuk Oyun Alanlarının Dağılımı ve Kullanım Yeterliliği: Tekirdağ Örneği (Distribution and Use of Proficiency of Playgrounds: A Case Study Tekirdağ)
E. E. Şişman ve M. Özyavuz
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Tekirdağ
 
13-22  

Aerobik Stabilite Süresince Paket Silajlarinda Renk Değişimi (Color Changes of Package Silage In Period of Aerobic Stability)
F. Toruk, F. Koç , E. Gönülol
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü,Tekirdağ , Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü,Tekirdağ
 
23-30 

Bazı Türkiye Yerli Irk Koyunlarında Entansif Besi Süresince Vücut Ölçülerinin Değişimi (Alteration of Body Measurements of Some Native Sheep of Turkey at the Fattening Period)
A. Karabacak, S. Boztepe, B. Dağ, Ö. Şahin
Selçuk Üniversitesi, Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksek Okulu, Konya , Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Konya
 
31-38  

Effects of Vegetable Oils on The Quality Parameters of Red Pepper During Storage (Depolama Sürecince Bitkisel Yağların Kırmızıbiberin Kalite Parametreleri Üzerine Etkileri)
L. A. İnanç, M. Demirci, M. Alpaslan
Dept. of Food Eng., Kahramanmaras Sutcu Imam University, Kahramanmaras, Turkey , Dept. of Food Eng., Namık Kemal University, Tekirdag, Turkey , Dept. of Food Eng., Inonu University, Malatya, Turkey
 
39-47  

The Effect of Holstein X Meat Cattle Breeds Crosses(F1) on Meat Production Increasing in Small Scale Farms Conditions (Küçük Ölçekli İşletme Koşullarında Holstein x Et Sığırları Irkları Melezlemesinin (F1) Et Üretimi Etkileri)
Animal Production Department, Agricultural University, Tirana, Albania , Center for Argricultural Technology Transfer, Fushe Kruja, Albania
L. Papa and K. Kume
 
49-54  

Hassas Tarım Teknolojilerinin Üretim Ekonomisi ve Ülkemizde Mısır Üretiminde Kullanılabilme Olanakları (The Production Economics of Precision Farming and Its Possible Application for Grain Corn in Turkey)
M. M. Özgüven, U. Türker
Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Ankara
 
55-70  

Tokat İli Merkez İlçesindeki Doğal Agrega Kaynaklarının Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi (Utilization Possibility of Natural Aggregate Resources in Central Town of Tokat as Concrete Aggregate)
Ş. İ. Tutmaz , S. Karaman
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Tokat
 
71-83  

Tekirdağ Piyasasında Satılan Bazı Baharatların Mikrobiyolojik Özellikleri (Microbiological Characteristics of Some Spices Sold in Tekirdağ Markets)
F. Coşkun
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Tekirdağ
 
85-93