2015-01-27

T.Z.F Dergisi Yıl 2010-7 sayı (2)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2010-7 sayı (2)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Title - Authors - Organization File Pages

Evaluation of Drought Resistance Indicates for Yield and Its Components in Three Triticale Cultivars (Üç Tritikale Çeşidinde Verim ve Verim Komponentleri İçin Kuraklığa Dayanım İndekslerinin Değerlendirilmesi)
I. Kutlu and G. Kinaci
Department of Field Crops, Faculty of Agriculture, Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir
 
95-103 

Çankırı Kentsel Sit Alanının Bitki Varlığı Açısından Değerlendirilmesi (The Evaluation of Cankırı Urban Site in the Frame of Plant Material)
N. Kuter ve E.Erdoğan
Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Çankırı
 
105-111  

Gökçeada, Malta ve Türk Saanen Keçi Genotiplerinin Döl Verim Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması (Comparison of Gökçeada, Maltese and Turkish Saanen Goat Genotypes for Reproduction Traits)
C.Tölü ve T. Savaş
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Çanakkale
 
113-121 

Erzurum Kenti Örneğinde Kullanılan Kuşatma Elemanlarının Kent İmajı Üzerindeki Etkileri (Effects of surrounding elements on city image in the sample of Erzurum city)
S. Özer, M. Aklıbaşında ve M. Zengin
Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Erzurum
 
123-130 

Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye İşletmelerin Gelişim Süreci ve Bugünkü Durumu (Development Process and Current Situation of Enterprises Which Are Member of Cattle Breeders’ Association of Tekırdağ)
U.İşcan, M.Özder ve A.R.Önal
Türkoğlu İlçe Tarım Müdürlüğü, Kahramanmaraş
 
131-137 

Patates Üretim Alanlarında Topraktaki Yabancı Ot Tohum Populasyonu ile Yabancı Ot Florası Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi (Determining of Relationship Between Weed Seedbank in Soil and Weed Flora in Potato Areas)
İ. Kaya, M. Tunçtürk, O.U. Özkan ve E. Anaç
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Van,
 
151-158 

Farklı Ortam Sıcaklıklarında Organik Asit Kullanımının Fiğ-Tahıl Silajlarında Fermantasyon Gelişimi ve Aerobik Stabilite Üzerine Etkileri (The Effect of Organic Acid Usage at Various Temperatures on Fermentation and Aerobic Stability of Vetch-Grain Silages )
F. Koç, L. Coşkuntuna, M. L. Özdüven ve, A. Coşkuntuna
Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Tekirdağ
 
159-165 

Türkiye Koşullarında Üretilen Biyodizelin Bazı Özelliklerinin Standartlara Uygunluğunun ve Yakıt Püskürtme Miktarı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi (Determination of Compatibility of Some Biodiesel Properties Produced under Turkey Conditions to Standards and Effects of Fuel Spraying Amount)
Ö. Güven, T. Aktaş ve E. Kılıç
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Tekirdağ
 
167-177 

Karaman İli Merkez İlçedeki Yumurta Tavuğu Kümeslerinin Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi ve Geliştirilebilme Olanaklarının Araştırılması (The Research on the Determination of Structural Properties of Poultry Houses and Improvement Facilities in Karaman)
İ. Kocaman
Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Tekirdağ
 
179-186 

Local differentiation of Albanian rabbit populations (Arnavutluk Tavşan Populasyonunda Yerel Farklılaşma)
A. Daija, L. Papa and K. Kume
Centre for Agricultural Technology Transfer, Fushe Kruja, Albania
 
187-190 

Tekirdağ, Taban ve Kıraç Meralarının Verim ve Botanik Kompozisyonuna Gübrelemenin Etkisi (Effects of Fertilizer Application on Forage Production and Botanical Composition of Floodplain and Steppe Rangelands of Tekirdağ)
M. Altın, C. Tuna ve M. Gür
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Tekirdağ
 
191-198 

The Evaluation of the Playgrounds in Respect of Child Safety: Tekirdağ (Çocuk Güvenliği Açısından Çocuk Oyun Alanlarının Değerlendirilmesi)
E. E. Sisman, L. Erdinc and M. Özyavuz
Department of Landscape Architecture, Namık Kemal University, Faculty of Agriculture, Tekirdağ
 
141-150