2015-01-28

T.Z.F Dergisi Yıl 2010-7 sayı (3)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2010-7 sayı (3)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Title - Authors - Organization File Pages

Drought Analysis for 2007-2008 Agricultural Year of Turkey
O.Simsek and B.Cakmak.
1General Directorate of State Meteorological Works, Kalaba, Ankara of Farm Structure and Irrigation, Faculty of Agriculture, University of Ankara, Ankara
 
99-109 

Atıksu Arıtma Çamuru ile Tesis Edilen Yeşil Alanda İngiliz Çimi (Lolium perenne L.)’nin Performansının Belirlenmesi
Ş. Zorer Çelebi, Ö. Arvas, R. Çelebi ve İ. H. Yılmaz
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Van 2Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Iğdır
 
111-118 

Finite Element Analysis for Displacements and Stresses Developed over Horizontally Corrugated Steel Silo Wall Panels Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Trapez Kesitli Çelik Silo Duvarlarında Eğilme Gerilmesi ve Yer değiştirme Analizi
Z. Gökalp
Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Kayseri
 
119-127 

Tekirdağ İli Koşullarında I. ve II. Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Mısır Çeşitlerinin Silaj Fermantasyon Özellikleri ve Yem Değerinin Belirlenmesi Determination of Silage Fermentation Characteristics and Feed Value of Some Corn Variaties Cultivars as First and Second Crop in Tekirdag Ecological Cond
Ö. Kaya ve C. Polat
1Kafkas Üniversitesi, Kars Meslek Yüksek Okulu, Kars 2Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Tekirdağ
 
129-136 

Edirne Kenti Kültür Varlıklarının Kent Estetiği Açısından Değerlendirilmesi The Evaluation of The Cultural Values of Edirne Ciyt in The Frame of Urban Aesthetics
E. Erdoğan ve N. Kuter.
1Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ankara 2Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Çankırı
 
137--145 

Plastik Örtülü Boru Çerçeveli Seraların Projelenmesinde Kullanılabilecek Bir Yazılımın Geliştirilmesi A Design Software for Plastic-Covered, Pipe-Framed Greenhouses
Ü. Kızıl , L. Genç ve M. Saçan.
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Meslek Yüksek Okulu, Teknik Programlar Bölümü, Çanakkale 2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Çanakkale
 
147-153 

Karpuz Bitkisinde Yaprak Su İçeriği ve Klorofil Okumalarından Yararlanılarak Su Stresinin Belirlenmesi Assessment of Water Stress using Chlorophyll Readings and Leaf Water Content for Watermelon
K. Demirel, L. Genç, G. Çamoğlu ve Ş. Aşık.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Çanakkale Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, İzmir
 
155-162 

Kuzulama Mevsimi, Kuzu Genotipi, Anne ve Doğumla İlgili Faktörlerin Kuzuların Büyüme ve Yaşama Gücü Üzerine Etkileri Effect of Lambing Season, Lamb Genotype, Maternal and Birth Related Factors on Growth and Viability of Lambs
H. Ürüşan ve H. Emsen.
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Erzurum
 
163-171 

Diyarbakır İli Keçicilik İşletmelerinin Yapısal Özellikleri The Structural Characteristics of Goat Farms of Diyarbakır Province
B. Araç ve İ. Daşkıran.
Dr. UN- FAO, Sub-regional Office For Central Asia (FAOSEC), Ankara
 
173-179 

Muş Ekolojik Koşullarında Bazı Nohut (Cicer arietinum L .) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Değerlendirilmesi A Study on Yield and Yield Components of Some Chıckpea (Cicer Arietinum L.) Varieties in Muş Egologıcal Condıtıons
G. E. Babagil
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Erzurum
 
181-186 

Tarımsal Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompaların Alüminyum Çarklarında Meydana Gelebilecek Aşınmanın Belirlenmesi Determination of Wear That Can Be Formed at the Aluminum Wheels of the Centrifuge Pumps Used at Agricultural Irrigation
E.Yüksel ve B.Eker.
1Namık Kemal Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tekirdağ 2Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Tekirdağ.
 
187-195