2015-01-29

T.Z.F Dergisi Yıl 2011-8 sayı (1)



Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2011-8 sayı (1)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Title - Authors - Organization File Pages

Siyah Alaca Sığırlarda Kısmi Süt Verimlerinden Yararlanılarak 305 Günlük Süt Veriminin Tahmini Estimation of 305 Days Milk Yield Using Partial Milk Yield in Holstein Cattle
İ. Keskin ve S. Boztepe
Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Konya
 
1-7 

Tekirdağ Koşullarında Ekmeklik Buğdayda (Triticum aestivumEm Lem Thell.) Başak Gelişiminin Farklılıkları The Dıfferences of Spıke Development on Bread Wheat (Triticum aestivumL.Em Thell.) in the Tekirdağ
İ. Atılgan Helvacıoğlu S. Şehirali.
Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu, İpsala, Edirne 2Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi,Tarla Bitkileri Bölümü Tekirdağ
 
9-20 

Tekirdağ Koşullarında Makarnalık Buğdayda (Triticum durum Desf.)Başak Gelişiminin Farklılıkları The Differences of Spıke Development on Durum Wheat (Triticum durum Desf.) in the Tekirdağ Condıtıons
İ.Atılgan Helvacıoğlu ve S. Şehirali.
Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu, İpsala, Edirne Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi,Tarla Bitkileri Bölümü Tekirdağ
 
21-32 

Tüketicilerin Bazı Geleneksel Gıda Ürünleri Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Çok Boyutlu Ölçekleme ile Analizi Analysis of the Factors Affecting Consumer’s SomeTraditional Food Products Preferences by Multidimensional Scaling Method
Y. Oraman, G. Unakıtan, E. Yılmaz ve B. Başaran.
Namik Kemal University, Agricultural Faculty, Department of Agricultural Economics,Tekirdağ
 
33-40 

Tunceli-Ovacık Yöresindeki Kırsal Yerleşimler Rural Settlements in Tunceli-Ovacık District
C.B. Şişman ve S. Küçük.
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Tekirdağ
 
41-51 

Gediz. Deltası’nın Uzaktan Algılama Teknikleri Uygulanarak Alan Kullanım Kararları Üzerine Araştırmalar . Gediz. Research On Land Use Decısıons to Carry out Remote Sensıng: A Case Study on Gedız Delta
O.Yılmaz ve Ü.Erdem
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Çanakkale Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, İzmir
 
53-63 

Tekirdağ Kent Merkezinin Zamansal değişiminin Uzaktan Algılama İle İncelenmesi Examination of Temporal Changes of Tekirdağ City Center with Remote Sensing
M. Özyavuz.
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Tekirdağ
 
65-73 

Trakya Bölgesinde Kanola Üretiminin Ekonomik Analizi An Economic Analysis of Canola Production in Trakya Region
N. Kumbar ve G. Unakıtan
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Tekirdağ
 
75-80 

Çankırı Kenti Spor Alanlarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma A Research On Efficiency of Sport Areas in Çankırı City
U. Pekin Timur, Ö.B. Timur., C. Kuş Şahin, C. Dağıstanlıoğlu, Ö. Çalt ve OS. Pektaş
Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Çankırı Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Meslek Yüksekokulu, Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı, Isparta Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Isparta Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi, Çank
 
81-91 

Farklı Fenolojik Dönemlerdeki Değerlendirilmesi Otlatmanın Ekmeklik Buğday ve Tritikalenin Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi The Effect of Grazing Applied in the Different Stages on Yield and Yield Components of Bread Wheat and Triticale
. Balkan, M.L. Özdüven, İ. Nizam, EE. Teykin ve M. Tuna.
Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tekirdağ. Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Tekirdağ
 
93-100 

Türkiye’de Ekonomik Krizler ve Tarımsal Kooperatiflerin Önemi Economic Crisis In Turkey And The Important of Agricultural Cooperatives
G. Özdemir, G. Keskin. ve H. Özüdoğru.
NKÜ, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tekirdağ TKB, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Ankara Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi, Ankara
 
101-113