2015-01-30

T.Z.F Dergisi Yıl 2011-8 sayı (2)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2011-8 sayı (2)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Title - Authors - Organization File Pages

Konya’da Botanik Bahçesi Planlama İlkelerinin Belirlenmesi*
S. Önder N. Konaklı
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Adana
 
1-11 

The Relationship Between Some Physico-Chemical, Microbiological Characteristics and Electrical Conductivity of Milk Stored at Different Temperature
B. Kaptan S. Kayışoğlu M. Demirci
Department of Food Science, Collage of Agriculture, Namık Kemal University, Tekirdağ Namık Kemal University, Vacational School, Tekirdağ
 
13-21 

Mısırda 8x8 Yarım Diallel Melez Döllerinde Verim ve Verim Unsurları Açısından Karşılaştırmalar*
G.E. Orhun K.Z. Korkut
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Bayramiç Meslek Yüksekokulu,Çanakkale 2Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi,Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi,Tekirdağ
 
23-28 

Ankara Ekolojik Koşullarında Sater (Satureja hortensis L) Bitkisinde Uçucu Yağ ve Bileşenlerinin Ontogenetik Varyabilitesinin Belirlenmesi
D. Katar Y. Arslan 1İ. Subaşı A. Bülbül
T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,Ankara Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 
29-36 

Bitki Örtüsünün Ekolojik Şartlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Analizi, Ganos (Işıklar) Dağı, Tekirdağ
M. Özyavuz
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Tekirdağ
 
37-47 

Hastane Dış Mekân Tasarımlarının Edirne İli Örneğinde İrdelenmesi
B. Karakaya T. Kiper
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Tekirdağ
 
49-63 

Kozak Siyahı Üzüm Çeşidi Üzerine Hasat Sonrası Bazı Uygulamaların Etkisi
E. Bal D. Kök S. Çelik
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Tekirdağ
 
65-76 

Su Kullanım Performansının Değerlendirmesi: DSI XI. Bölge Örneği
M. Şener
Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Tekirdağ
 
77-83 

AB ve Türkiye’de Tarım SektörüneYapılan Direkt Ödemelerin Karşılaştırılması
H. Arısoy U. Gül
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü-Ankara Tarım ve Köyişleri Bakanlığı-Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Ankara
 
85-97 

Saanen ve Saanen Melezi Erkek Oğlakların Besi Performansları*
O. Karadağ E. Köycü
Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü, Bandıma, Balıkesir Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Tekirdağ
 
99-104 

Kent Ormanlarının Rekreasyonel Kullanımı ve Yerel Halkın Farkındalığı: Edirne Kent (İzzet Arseven) Ormanı Örneği
T. Kiper A.G. Öztürk
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Tekirdağ
 
105-117 

Sille (Konya) Yerleşiminin Sürdürülebilirliği için Ekolojik Tasarım Önerileri*
F. Aklanoğlu E. Erdoğan
Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Selçuklu/Konya Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Dışkapı/Ankara
 
119-131 

Heterotic and Heterobelthiotic Potentials of Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Hybrids for Yield and Yield Components
O. Bilgin A. Balkan K. Z. Korkut İ. Başer
Namık Kemal University, Agricultural Faculty, Department of Field Crops, Tekirdağ
 
133-144 

Anadolu Mandalarının Çeşitli Vücut Ölçülerine Göre Morfometrik Karekterizasyonu
E. K. Gürcan Y. T. Tuna M.İ. Soysal
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü,Tekirdağ
 
143-152 

Tekirdağ’da Örtüaltı Yetiştiriciliğinin Belirlenmesi
E. Yüksel A.N. Yüksel
Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tekirdağ. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü,Tekirdağ.
 
153-159