2015-01-31

T.Z.F Dergisi Yıl 2011-8 sayı (3)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2011-8 sayı (3)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Title - Authors - Organization File Pages

Çanakkale Koşullarında Yetiştirilen Keten Genotiplerinin Tohum Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerinin İncelenmesi
O. Arslan, F. Kahrıman, Ö. Topçu Bayram, H. Turhan
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Çanakkale, Ayvacık Tarım İlçe Müdürlüğü, Çanakkale, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Çanakkale
 
1-7 

Edirne İli Uzunköprü İlçesi Tarım Topraklarının Beslenme Durumlarının Belirlenmesi
K. Bellitürk
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Tekirdağ
 
8-15 

Salamuraya İşlenen Bazı Asma Yapraklarının Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma
M. Gülcü, A.Ş. Demirci
Tekirdağ Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Tekirdağ, Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Tekirdağ
 
16-21 

Doğal Peyzaj Özelliklerinin Kırsal Turizm Gelişimine Etkisi: Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Örneği
T. Kiper, M. Özyavuz, A. Korkut
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Tekirdağ
 
22-34 

Video Aided Measurement Method for Characterization of Phenotypical Traits of an Indigenous Cattle Breed
Á. Maróti-Agóts, I. Bodó, L. Jávorka, A. Gyurmán, M.I. Soysal, L. Zöldág
Department of Animal Breeding, Nutrition and Laboratory Animal Science, Faculty of Veterinary Science, Szent István University, Budapest, István u. 2. 1078 Hungary, Central Agricultural Office Hungary, Namık Kemal University, Agriculture Faculty of Tekirdag, Department of Animal Science, Tekirdag
 
35-39 

Farklı Depolama Şartlarının Bazı Protein Kaynaklı Yem Hammaddelerinin Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi
H. E. Şamlı, O.N. Onarbay
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Tekirdağ
 
40-45 

Türkiye’de Ayçiçeği Ekim Alanı, Üretim Miktarı ve Verim Değerinde Olası Değişimler
A. Semerci, S. Özer
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Edirne. Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek Yüksekokulu, Tekirdağ
 
46-52 

İlköğretim Okul Bahçelerinin Peyzaj Planlama ve Tasarım İlkeleri Açısından İncelenmesi: Tekirdağ Örneği
E.E. Şişman, P. Gültürk
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Tekirdağ
 
53-60 

Trakya’da Yetiştirilen Trakya Makaracı Güvercin Irkının Çeşitli Morfolojik Özelliklerinin Saptanması
M.İ. Soysal, E.K. Gürcan, T.Akar, K. Alter, S. Genç
Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Tekirdağ, Türkiye Güvercin Federasyonu, Makaracı Irklar Komitesi.
 
61-68 

Balıkesir Kenti Çocuk Oyun Alanlarının İrdelenmesi
E.E. Türkan, S. Önder
ES-ER Türkkan Peyzaj Bürosu Balıkesir, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Selçuklu / Konya
 
69-80 

Kentsel Mekanda Doğayla Tasarım: Ankara – Bademlidere Örneği
M.Z. Memlük, M. Başal
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Dışkapı, Ankara
 
81-91