2015-02-01

T.Z.F Dergisi Yıl 2012-9 sayı (1)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2012-9 sayı (1)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Title - Authors - Organization File Pages


Egg Production and Adult Longevity of The Olive Leaf Moth, Palpita Unionalis Hübner (Lepidoptera:Pyralidae) on Selected Adult Diets
Ç̧. Yılmaz, H. Genç
anakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Agriculture, 17020, Çanakkale, Turkey

1-5 


An Econometric Analysis of Soybean Production in Turkey
G. Unakıtan, B. Aydın
Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tekirdağ, Atatürk Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Kırklareli

6-14 


Farklı Önişlemlerin ve Vakum Kurutma Yönteminin Domatesin Kuruma Karakteristikleri ve Kalite Kriterleri Üzerine Etkisi
F. Hastürk Şahin P. ÜLGER T. AKTAŞ H.H. ORAK
Namık Kemal Üniversitesi Hayrabolu MYO Tarım Makinaları Programı, Tekirdağ, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Tekirdağ, Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Gıda Teknolojisi Programı, Te

15-25 


Tava Sulama Yönteminin Planlanması ve Çiftçiye Adaptasyonu Sağlayabilecek Grafiksel Bir Yaklaşım
K.E. Temizel
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Samsun

26-32 


Yeşil Çatılar (Ankara Ankamall Alışveriş Merkezi Yeşil Çatı Proje Önerisi)
M.E. Barış, N. Shakouri, S. Zolnoun
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Dışkapı - Ankara

33-44 


İki Farklı Yaşta Besiye Alınan Esmer Tosunlarda Probiyotik- Enzim Uygulamasının Besi Performansı ve Yemden Yararlanma Özelliklerine Etkisi
R. Koçyiğit, N. Tüzemen
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Erzurum

45-50 


The Properties of Expanded Polystyrene - Pumice - Gypsum Blocks as A Building Material
S. Şahin, S. Karaman
Ataturk University, Agricultural Faculty, Department of Agricultural Structures and Irrigation25240, Erzurum, Turkey, Gaziosmanpasa University, Agricultural Faculty, Department of Biosystems Enginnering, 60240, Tokat, Turkey

51-56 


Truva (Kumkale) Topraklarında Alınabilir Çinkonun Yersel ve Zamansal Değişimi
A. Sungur, T. Everest, H. Özcan
̧anakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak ve Bitki Besleme Bölümü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ezine İlçe Müdürlüğü

57-63 


̇lkbahar ve Sonbahar Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Mibuna (Brassica rapa var. Nipposinica) ve Mizuna (Brassica rapa var. Japonica)’da Verim ve Bazı Bitki Özellikleri ile C Vitamini, Protein ve Mineral Madde İçeriklerinin Belirlenmesi
F.E. Açıkgöz
Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu MYO, Seracılık Programı

64-70 


Edirne İlinde Kırmızı Et Tüketim Tercihlerinin İncelenmesi
F. Lorcu, B.A. Bolat
Trakya Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

71-85 


Determination of Fat Contents and Fatty Acid Compositions of Commercial Chocolates on the Turkish Market
Z. Selçuk, Ü. Geçgel
Department of Food Engineering, Agricultural Faculty, Namik Kemal University, Tekirdag, Turkey

86-94