2015-02-02

T.Z.F Dergisi Yıl 2012-9 sayı (2)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2012-9 sayı (2)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Title - Authors - Organization File Pages


Farklı Lokasyonlarda Yetiştirilen Atdişi Mısır (Zea mays L. indendata) Çeşit ve Hatlarının Agronomik Özellikler Yönünden Karşılaştırılması
F. Öner, İ. Sezer, A. Gülümser
Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Ordu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Samsun

1-6 


Yarı Kurak Koşullarda Farklı Sulama Düzeylerinin Salçalık Biberde (Capsicum Annum Cv. Kapija) Verim ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkisi
K. Demirel, L. Genç, M. Saçan
̧anakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Tarımsal Sensör ve Uzaktan Algılama Labaratuv

7-15 


Eğitim Düzeyinin Fast- Food Tüketim Alışkanlığına Etkisi
S. Kayışoğlu, A. İçöz
Namık Kemal Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tekirdağ, Türkiye

16-19 


İslam Bahçeleri
P.A. Khabbazi, E. Erdoğan
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

20-31 


Farklı Salisilik Asit Dozlarının Asma Anaçlarının Tuzluluğa Dayanımı Üzerine Etkileri
D.Kök
Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

32-40 


Variations of Non-Water Stressed Baselines for Dwarf Cherry Trees Under Different Irrigation Regimes
T. Erdem, Y. Erdem, H. Okursoy, E. Göçmen
Department of Biosystem Engineering, Faculty of Agriculture, Namık Kemal University, Tekirdağ,Turkey. Havsa Vocational School, Trakya University, Edirne, Turkey

41-49 


Türkiye’de Kadın Akademisyen ve Araştırmacıların Karşılaştıkları Sorunlar ve Tarıma Bakış Açıları
E. Yılmaz, G. Özdemir
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Tekirdağ

50-56 


Rekreasyon Alanı Sulama Projelerinin Tasarım ve Uygulama Aşamalarında Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
H. İşbilir, T. Erdem
Rain Bird Sulama Sistemleri Ltd Şti-İstanbul, Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü-Tekirdağ

57-66 


Varyans Analizi Tekniğinin Ön Şartları Yerine Gelmediğinde Varyans Unsurları Tahmininde I. Tip Hata
S. Genç, M. Mendeşi, Z. Kocabaş, M.İ. Soysal
Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü

67-74 


Coğrafi Bilgi Sistemlerinden Faydalanarak Hayrabolu Sulama Şebekesi Bilgi Sistemi
G.Ö. Ergüven, M. Şener
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği, İstanbul, Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği, Tekirdağ

75-81 


KüçükSulamaŞebekelerinde PerformansDeğerlendirmesi:TrakyaBölgesiÖrneği
M. Şener, H.C. Kurç
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği

82-91 

̧Çöp Kompostunun Xerofluvent Topraklarda Fiziksel Özelliklere Etkisi
O. Yüksel
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fak., Toprak ve Bitki Besleme Bölümü

92-97 


Çankırı Kent İçi Yol Ağaçlarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma
B.C. Bilgili, Ö.L. Çorbacı, E. Gökyer
̧ankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Çankırı, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ankara, Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimar

98-107