2015-02-03

T.Z.F Dergisi Yıl 2012-9 sayı (3)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2012-9 sayı (3)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Title - Authors - Organization File Pages


Engellilerin Üniversite Kampüslerinde Ortak Mekanları Kullanabilmeleri Üzerine Bir Araştırma: Akdeniz Üniversitesi Olbia Kültür Merkezi Örneği
T. Yılmaz, D. Gökçe, F. Şavklı, S. Çeşmeci
Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Antalya

1-10 


Toprak Altına Serilen Su Tutma Bariyer Uygulamaları Toprak Profilindeki Tuz İçeriğini Arttırır mı?
K. Demirel, Y. Kavdır
Ç̧anakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Çanakkale, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Çanakkale

11-21 


Çukurova Taban Kesimi Meralarında Yabancı Ot Mücadelesi Üzerine Bir Araştırma
S. Çınar, R. Hatipoğlu, A. Aktaş
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yüreğir/Adana, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Balcalı/ Adana

22-26 


Lapseki’de Yetiştirilen 0900 Ziraat Kiraz Çeşidinin Kalite Özellikleri Ve Ekolojik Faktörler
A. Delice, N. Ekinci, F. F. Özdüven, E. Gür
̧Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lapseki MYO, Namık Kemal Üniversitesi, Şarköy MYO

27-34 


Kanola Hasadında Kullanılan Tablanın Hasat Kayıpları Üzerine Etkisi
M. F. Baran, P. Ülger, B. Kayişoğlu
Atatürk Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü - Kırklareli, Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği – Tekirdağ

35-44 


Kapalı Alanlarda Kullanılan Bazı Hasat Sonrası Tarım Makinalarının Gürültü Haritalarının İncelenmesi
M. M. Özgüven
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Tokat

45-53 


Evaluation of The Changes in The Cost Factors of Sunflower Production in Turkey
A. Semerci
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A İzmit – Kocaeli/TURKEY

54-61 


Farklı Yöntemler Kullanılarak Üretilen Hardaliyelerin Bazı Özelliklerinde Depolama Sonunda Meydana Gelen Değişmeler
F.Coşkun
N.K.Ü. Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Tekirdağ

62-67 


Tekirdağ Değirmenaltı-Muratlı Kavşağı Çevre Yolunu Oluşturan Katenadaki Toprakların Fiziksel Ve Zemin Özelliklerinin Değerlendirilmesi
D. Boyraz, H. Sarı
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü - Tekirdağ

68-78 


Determination of Some Heavy Metals Level in Kashar Cheese Produced in Thrace Region
B. E. Öztürk, B. Kaptan, O. Şimşek
Department of Food Engineering, Agricultural Faculty, Namık Kemal University, Tekirdag, Turkey

79-83 


Ankara Ekolojik Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının Ketencik (Camelina Sativa (L.) Crantz) Bitkisinin Yağ Oranı Ve Bileşimi Üzerine Olan Etkisinin Belirlenmesi
D. Katar, Y. Arslan, İ. Subaşı
Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi -ESKİŞEHİR, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü- ANKARA

84-90 


Effects of Inoculant Preparation Time and Doses on Fermentation and Aerobic S tability Characteristics of the Second Crop Maize Silages
Y. Mutlu, F. Koc, M. L. Ozduven, L. Coskuntuna
Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Tekirdağ

91-97 


Marmara Denizi’nde Deniz Ürünleri Pazarlaması: İstanbul İli Sahil Şeridi Örneği
G. Güngör, K. Benli, H. Güngör
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tekirdağ, Silivri İlçe Tarım Müdürlüğü, Silivri, İstanbul

98-108 


Buzağıların Kovadan Süt İçmeyi Öğrenme DavranışlarınınKarşılaştırılması
J. M. Kıyıcı, N. Tüzemen
Erciyes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Kayseri, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Erzurum.

109-114