2015-02-05

T.Z.F Dergisi Yıl 2013-10 sayı (2)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2013-10 sayı (2)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Title - Authors - Organization File Pages


Effects of Different Drying Methods on Drying Kinetics and Color Parameters of Strawberry Tree (Arbutus unedo L.) Fruit
T. Aktas, H.H. Orak, F. Hasturk Sahin, N.Ekinci
Department of Biosystem Engineering, Agricultural Faculty, Namik Kemal University, Tekirdag, Department of Food Technology, Vocational School of Technical Sciences, Namık Kemal University, Tekirdag, Department of Agricultural Machinery, Vocational College of Hayrabolu, Namik Kemal University, Tekird

1-12 


Box-Jenkins Modeli Yardımıyla Dünya Pamuk Fiyatının Tahmini
O.O. Özer, U. İlkdoğan
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, AYDIN 2 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, ANKARA

13-20 


Çankırı Kenti Kamusal Yeşil Alanlarının Yeterliliğinin Ulaşılabilirlik Yönünden Değerlendirilmesi
B.C. Bilgili
Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 18200 Çankırı

21-25 


Kazdağlarından (Balıkesir-Edremit) Toplanan ve Çay Olarak Tüketilen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
S. Selvi A. Dağdelen S. Kara
Balıkesir Üniversitesi, Altınoluk Meslek Yüksekokulu, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı, BALIKESİR, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Meslek Yüksekokulu, Gıda İşleme Programı, BALIKESİR, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Bölümü, Çağış Kampüsü, BALIKESİR

26-33 


Bazı İleri Ekmeklik Buğday (Triticum Aestivum L.) Hatlarının Bursa Koşullarında Kalite Özellikleri Yönünden Performansının Araştırılması
P.Ö. Kurt K. Yağdı
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Bursa, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Bursa

34-43 


Ekmeklik Buğdayda (Triticum Aestivum L.) Osmotik Stresin Çimlenme Ve Erken Fide Gelişimi Üzerine Etkisi
A. Balkan T. Gençtan
Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tekirdağ

44-52 


Tarım Makineleri Hibe Programının Kırklareli İlinin Mekanizasyon Gelişimine Etkisi
M.F. Baran B. Akbayrak
Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, KIRKLARELİ, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, KIRKLARELİ

53-57 


Anadolu Merinosu Koyunlarında Meme Tipleri İle Meme Özellikleri, Süt Verimi Ve Bileşenleri Arasındaki İlişkiler
Ş. Doğan İ. Aytekin S. Boztepe
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 42020, Konya, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, 42075, Konya , Türkiye

58-69 


Uzun Yıllık Yağış Verilerinin Trend Analizi ile Değerlendirilmesi: Tekirdağ-Çorlu İlçesi Uygulaması
A. İstanbulluoğlu M. C. Bağdatlı C. Arslan
N.K.Ü. Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Tekirdağ / TÜRKİYE

70-77 


Effects of Storage Time And Temperature on Egg Quality Parameters and Electrical Conductivities of Eggs
A. A. Okur H. E. Şamlı
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültei Zootekni Bölümü, 59030, Tekirdağ

78-82 


Farklı Magnezyum Kaynaklarının Asit Topraklarda Yetiştirilen Mısır Bitkisinin Potasyum-Kalsiyum-Magnezyum İçeriğine Etkisi*
Ö. Karabulut K. Bellitürk
Kırklareli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Kırklareli, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Tekirdağ

83-91 


Consumer Expectation and Preference of Ezine Cheese
N.Y. Delice O. Guneser Y. K. Yuceer
Çanakkale Vocational College, Department of Business, Canakkale Onsekiz Mart University, Turkey, Faculty of Engineering-Architecture, Department of Food Engineering, Canakkale Onsekiz Mart University, Turkey

92-103 


Toprak Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması
S. Altıkat A. Çelik
Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü, 76000/IĞDIR, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 25240/ERZURUM

104-109