2015-02-06

T.Z.F Dergisi Yıl 2013-10 sayı (3)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2013-10 sayı (3)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Title - Authors - Organization File Pages


Türkiye Gap Bölgesi Koyun Yetiştiriciliğinin Bazı Yapısal ve Teknik Özellikleri
N. Tekel
Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü / DİYARBAKIR

1-10 


Lactobacillus Buchneri ile Silolanmış Baklagil, Buğdaygil Ve Karışımlarının Silaj Özellikleri
C. Yücel, M. Avcı, N. Kılıçalp , M.R. Akkaya,
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Doğankent/Adana

11-18 


Bartın Kenti Ve Arıt Havzası Örneğinde Peyzaj Değişimi Ve Parçalılık Üzerine Bir Araştırma
E. Gökyer
Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Bartın

19-28 


Ekstansif Sistemde Yetiştirilen Keçilerde Sıcaklık Stresinin T4 (Tiroksin), T3 (Triiyodotironin), Kortizol Hormonları Üzerine Etkileri
N. Koluman (Darcan), İ. Daşkıran, B. Şener
GTHB, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müd., Hayvancılık ve Su Ürünleri Dairesi Başk., Tarım Kampüsü, Yenimahalle, Ankara

29-36 


Buğday Hasılı Ve Doğal Mera İle Farklı Otlatma Yoğunluklarının Sağmal Keçilerin Bazı Davranış Özelliklerine Etkisi
C. Tölü, T. Savaş, İ. Y. Yurtman, B. H. Hakyemez, A. Gökkuş
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, 17020, Çanakkale T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Örnek M. Oruç Reis C. No:13 Altındağ Ankara. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, 17020, Çanakkale

37-45 


DTPA ve BCR Ardışık Ekstraksiyon Yöntemleriyle Toprak Örneklerinde Ağır Metal Analizi
A. Sungur, H. Özcan
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak ve Bitki Besleme Bölümü.

46-53 


Gıdalarda Mikroorganizma İnaktivasyonunun Modellemesi ve Uygulaması
P. Oğuzhan, F. Yangılar
Ardahan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Ardahan

54-58 


The Effect of Increasing Doses of Sulfur Application of Some Nutrient Elements, Vitamin C , Protein Contents And Biological Properties of Canola Plant (Brassica Napus L.)
S. Adiloğlu, F. Eryılmaz Açıkgöz, Aydın Adiloğlu
Namik Kemal University, Faculty of Agriculture, Soil Science and Plant Nutrition Department, Tekirdag, Namik Kemal University, Corlu Vocational College, Greenhouse Department, Corlu–Tekirdag

59-63 


Çanakkale İli Arazi Kullanım ve Bitki Örtüsü Değişiminin Uzaktan Algılama Yardımı ile Belirlenmesi
Ö. Sayı, L. Genç
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

64-73 


Klasik Müziğin Siyah Alaca Sığırlarda Süt Verimi, Süt Bileşenleri ve Sağım Özelliklerine Etkisi
J. M. Kıyıcı, R. Koçyiğit, N. Tüzemen
Erciyes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Kayseri Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Erzurum

74-81 


0900 Ziraat’ Kiraz Çeşidinin Meyve Kalitesi Ve Biyokimyasal İçeriği Üzerine Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Etkisi
B. Öztürk, E. Küçüker, O. Saraçoğlu, K. Yıldız, Y. Özkan
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 60240, Taşlıçiftlik, Tokat

82-89 


Farklı Azot Kaynağının (No3 Ve Nh4) Zararlı Denizel Diyatomu Thalassiosira Allenii Takano (Bacillariophyceae) Büyümesi Üzerine Etkisi
G. Ş. Aydın, B. Büyükışık, A. Kocataş
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz ve İçsu Bilimleri & Teknolojisi Bölümü

90-96 


Use of Information and Communication Technologies in Rural Mersın (Turkey); Prospects For Rural Development
S. T. Rad, Ş. Kurt, S. Polatöz
University of Mersin Erdemli School of Applied Technology and Management, Erdemli/Mersin, Turkey Mersin Provincial Directorate of Ministry of Food, Agriculture and Livestock, Mersin/Turkey Alata Horticultural Research Station, Erdemli/Mersin, Turkey

97-106