2015-02-07

T.Z.F Dergisi Yıl 2014-11 sayı (1)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2014-11 sayı (1)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

  Title - Authors - Organization File Pages


Bazı Yabancı Ot Mücadele Yöntemlerinin Çukurova Bölgesindeki Taban Meralarında Ot Verimi Ve Botanik Kompozisyona Etkisi
S. Çınar, R. Halipoğlı, İ. İnal
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Yüreğir/Adana Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü. Balcalı/ Adana

1-8 


Orta Karadeniz Bölgesi Koşullarına Uygun Maltlık ve Yemlik Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Belirlenmesi
A. Sirat
Gümüşhane Üniversitesi, Şiran Mustafa Beyaz MYO, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Şiran-Gümüşhane

9-17 


II. Ürün Silajlık Mısır Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Olarak Belirlenmesi
M. F. Baran, M. R. Durgut, İ. E. Kayhan, İ. Kurşun, B. Aydın, B. Kayışoğlu
Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, 02040- Adıyaman Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Kırklareli Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biosistem Mühendisliği, Tekirdağ

18-26 


Tarihi Çevre Yenileme Çalışmalarında Kentsel Peyzaj Planlama Anlayışı: Edirne Örneği
D. Ceylan, A. Korkut, T. Kiper
Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Tekirdağ

27-36 


Kırşehir İlinde Kanatlı Eti Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
U. Karadavut, A. Taşkın
Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Kırşehir

37-43 


Fosfat Ve Silikatin Zararli Denizel Diyatom Büyümesi Üzerine Etkisi: Thalassiosira Allenii Takano (Bacillariophyceae)
G. Ş. Aydın, B. Büyükışık, A. Kocataş
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Bornova/İZMİR

44-52 


Elma Depolamada Kasa İçi Ortam Koşullarının Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ile Modellenmesi
S. Akdemir, E. Bal
Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, İklimlendirme ve Soğutma Programı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Tekirdağ

53-62 


Examination of an Overturned Towed Vehicle
L. Máthé, G. Pillinger
Department of Automotive Technology, Institute of Process Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, Szent István University

63-66 


Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının Isatis tinctoria ve Isatis buschiana Türlerinin Verim ve Bazı Agronomik Özellikleri Üzerine Etkileri
N. Çömlekcioğlu, L. Efe, Ş. Karaman
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

67-78 


Çeltik Kavuzunun Hıyar Fidesi Yetiştirme Ortamı Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması
H. Akbaşak, P. S. Koral
Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu Meslek Yüksekokulu Seracılık Programı

79-89 


Analysis of Relations of Towed Vehicles and Road Profile
L. Gurmai, P. Kiss
Department of Automotive Technology, Institute of Process Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, Szent István University

90-97 


Sulama Suyu Açısından Bor İçeriğinin Değerlendirilmesi: Uluabat Gölünü Besleyen Orhaneli, Emet Ve Mustafakemalpaşa Çayları
G. D. Semiz
Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Dışkapı, Ankara

98-105 


Farklı Mikoriza Türlerinin Organik Havuç Yetiştiriciliğinde Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri
S. Kiracı, E. Gönülal, H. Padem
TKDK Karaman İl Koordinatörlüğü Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü International Burch University, Francuske revolucije bb. Ilidza Bosnia and Herzegovina

106-113 


Anadolu Mandalarında Bazı Çiğ Süt Parametreleri ile Somatik Hücre Sayısı Arasındaki İlişkiler
A. Sahin, A. Yıldırım, Z. Ulutas
Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Kırşehir, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Tokat

114-121 


Türkiye’de Bursa İli Mısır (Zea mays L.) Tarlalarında Görülen Virüs Hastalıklarının Saptanması
H. İlbağı, S. Geyik
Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Tekirdağ MayAgro Tohumculuk San. Tic. A.Ş., Bursa

122-125