2015-02-08

T.Z.F Dergisi Yıl 2014-11 sayı (2)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2014-11 sayı (2)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Title - Authors - Organization File Pages


Trakya Bölgesinde Sera Sebzeciliği ve Sorunları Greenhouse Vegetable Growing And its Problems İn Thrace Region
H.Çinkılıç, L. Çinkılıç, S. Varış, A. Kubaş
N.K.Ü. Çorlu Meslek Yüksekokulu, Seracılık Programı N.K.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü N.K.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

1 -10 


Determination Of Different Tillage Methods in Terms Of Technically And Economically İn Second Crop Maize For Silage (2nd Year) II. Ürün Silajlık Mısır Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Teknik Ve Ekonomik Olarak Belirlenmesi (2.Yıl )
M. F. Baran, M. R. Durgut, İ. E. Kayhan, İ. Kurşun, B. Aydın, Y.
University of Adiyaman, Faculty of Technology, Department of Energy Systems Engineering Adiyaman / Turkey Atatürk Soil, Water and Agricultural Meteorology Research Station Maneger Kırklareli / Turkey University of Namık Kemal, Faculty of Agriculture, Department

11 -20 


Determination of Antioxidant Activity Of Sunflower Growing in Hayrabolu District of Tekirdağ Province Tekirdağ İli Hayrabolu İlçesinde Yetişen Ayçiçeği Bitkisinin Antioksidan Aktivitesi Tayini
A. Afacan, S. Adiloğlu, A. Hasanghasemi, C.
Namık Kemal University Muratli Vocational School, Department of Chemistry Technology, Tekirdağ/Turkey. Namık Kemal University Agricultural Faculty, Department of Soil Science and Plant Nutrition, Tekirdağ/Turkey. Namık Kemal University Agricultural Faculty, Depa

21 -26 


Edirne İlindeki Bazı Sulama Suyu Kaynaklarının Tuzluluk Ve Ağır Metal İçeriklerinin Tespiti The Assesment Of Irrigation Water Salinity And Heavy Metal Contents Of Some Selected Resources in Edirne Region
F. Aydoğan, K. Bellitürk, M. T. Sağlam
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Edirne N.K.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Tekirdağ

27 -37 


Effects Of Sweet Apricot Kernel Meal On Performance And Intestinal Microbiota in Broiler Chickens Etlik Piliçlerde Kayısı Küspesinin Performansa Ve Bağırsak Mikrobiyotasi Üzerine Etkileri
H. E. Şamlı, M. Terzioğlu, A. A. Okur, F. Koç, N. Şenköylü
Namik Kemal University, Faculty of Agriculture, Dept. of Animal Science, 590 0 Tekirdag, Turkey

38 -43 


Sivas İli Yıldızeli İlçesinde Halk Elinde Yetiştirilen Esmer Sığırların Çiğ Süt Kompozisyonunu Belirlenmesi Determination Of Milk Composition Of Brown Swiss Cows Raised in Different Village Conditions Yıldızeli District of Sivas Province
A. Şahin, M. Kaşıkcı
Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, 40 00 Kırşehir, Türkiye Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, Saruhanlı, Manisa, Türkiye

44 -50 


Mardin Kızıltepe Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının Mercimek (Lens culinaris Medic.) Çeşitlerinde Verim Ve Verim Öğelerine Etkisi Effect Of Different Sowing Time On Yield And Yield Components of Lentil (Lens & culinaris Medic.) Varieties in Mardin Kızıltepe Conditions
Y. Doğan, Y. Toğay, N. Toğay
Mardin Artuklu Üniversitesi Kızıltepe Meslek Yüksekokulu 47000, Mardin Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 65080, Van

51 -58 


Determining Fruit Producers’ Source Of Information İn Kocaeli And Evaluating It in Terms of Agricultural Extension
E. Torun
Kocaeli Universty, Arslanbey Vocational School, Marketing and Advertising Department 4 85 Kartepe/Kocaeli/Turkey

59 -70 


Bor Uygulamalarının Aspir (Carthamus Tinctorius L.) Bitkisinde Verim ve Kalite Unsurları Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Determination of Effect of Different Doses of Boron On The Yield And Yield Components of Safflower (Carthamus( Tinctorius(L.)
D. Katar, Y. Arslan, R. Kodaş, İ. Subaşı, H. Mutlu
Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi ESKİŞEHİR Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ANKARA

71 -79 


Peyzaj Mimarlığı Öğrencilerinin Çevre Tutumlarının Belirlenmesi Determination of Environmental Attitudes of Students of Landscape Architecture
T. Kiper
Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Tekirdağ

80 -88 


Batı Anadolu Göçer Koyunculuğu Ve Islah Planlamalarındaki Rolü Nomadic Sheep Breeding İn Western Anatolia And The Role of Animal Breeding Programs
O. Yılmaz, O. Karaca, D. İnce, İ. Cemal, E. Yaralı, M. Varol, S. Sevim
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Aydın Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Isparta, Adnan Menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksekokulu, Çine Aydın

89 -97 


Tekirdağ Kent Merkezinde Bulunan Parkların Mevcut Durumunun Belirlenmesi Ve Öneri Bir Peyzaj Projesinin Hazırlanması Determination of Existing Status of Parks in Tekirdag City Center And Design of Proposal Landscape Project For A Sample Park
E. E. Şişman, P. Gültürk
N.K.Ü. Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Tekirdağ

98 -109 


Görüntü Renk Kod Analizi İle Meyvenin Yerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma A Research On Image Color Code Analysis With Fruit Locating
E. Kahya, S. Arın
N.K.Ü. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tekirdağ N.K.Ü. Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Tekirdağ

110 -118 


Sınıraşan Nehir Havzalarda Tarımda Su Kullanımının Değerlendirilmesi Assessment Of Agricultural Water Use In Trans -Boundary River Basins
B. Çakmak, Z. Gökalp, N. Demir
A.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Ankara Erciyes Üniv. Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Kayseri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı, Ankara

119 -129