2015-08-24

T.Z.F Dergisi Yıl 2015-12 sayı (2)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2015-12 sayı (2)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

  Title - Authors - Organization File Pages
 

Bazı Alternatif Yemlerin Besin Madde İçeriğinin Belirlenmesinde Kimyasal ve Yakın Kızılötesi Yansıma Spektroskopi Metotlarının Karşılaştırılması

F. Pehlevan, M. Özdoğan


Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zooteknik Bölümü, Güney Kampüs, 09100, Efeler-Aydın

1-10
 

Bölünerek Uygulanan Azotlu Gübrelerin Aspir (Carthamus tinctorius L.) Bitkisinde Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi

D. Katar, Y. Arslan, İ. Subaşı, R. Kodaş, N. Katar

Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi - Eskişehir

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - Ankara

11-20
 
 

Zeytin Pirinasının Mikrodalga Enerjisi Kullanılarak Kurutulması Ve Uygun İnce Tabaka Modelinin Belirlenmesi

S. Çelen, T. Aktaş, S.S. Karabeyoğlu, A. Akyıldız


Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, Tekirdağ

Namik Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Tekirdağ

Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Kırklareli

Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tekirdağ

21-31
 

Ege ve Batı Akdeniz Florasındaki Anadolu Adaçayı (Salvia Fruticosa Mill.) Populasyonlarının Bazı Morfolojik, Verim ve Kalite Özellikleri

Ü. Karık

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Menemen, İzmir

32-42
 

Additions New Host Plants for Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) in Turkey

Y.Bayram, M.Büyük, C.Özaslan, Ö.Bektaş, N.Bayram, Ç.Mutlu, E.Bayram, B.Bükün


Republic of Turkey Ministry of Food, Agriculture and Livestock. General Directorate of Food and Control Department, Ankara

Dicle University, Agriculture Vocational College, 21280, Diyarbakır

Dicle University, Faculty of Agriculture, Department of Plant Protection, 21280, Diyarbakır

Plant Protection Research Station, 21110, Diyarbakır

Diyarbakır Provincial Directorate of Food, Agriculture and Livestock, Diyarbakır

43-46
 

Tekirdağ Merkez İlçesi Kıyı Şeridindeki Doğal Drenaj Ağındaki Toprakların Zemin Mühendisliği Özelliklerinin Değerlendirilmesi

B.Atmaca1, D.Boyraz2

1Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Gıda Teknolojisi Bölümü, Şebinkarahisar- Giresun

2Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Tekirdağ

47-56
 

İlköğretim Çağındaki Çocukların Açık Yeşil Alan Kullanım Alışkanlıklarının Belirlenmesi: Çanakkale Örneği

T. Cengiz, S. Doğtaş

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü,
Çanakkale

57-66
 

Komatsuna (Brassica Rapa L. Var. Perviridis) Bitkisine Ait Bazı Teknik Ve Yapısal Özellikler

F.E.Açıkgöz, T.Aktaş, F.Hastürk ŞahinNamık Kemal Ünivesitesi, Teknik Bilimler MYO, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Namik Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü

Namık Kemal Üniversitesi, Hayrabolu MYO, Makine ve Metal Teknolojisi Bölümü

67-77
 
 

Identıfyıng The Factors Affectıng Fresh Fruıt Productıon And Marketıng In Canakkale-Turkey

Ö.C.Niyaz, N.Demirbaş

 

Canakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Agriculture, Agricultural Economics, 17100, Canakkale, Turkey

Ege University, Faculty of Agriculture, Agricultural Economics, 35100, İzmir, Turkey

78-85
 

 

Kocaeli İli İzmit İlçesi Park Ve Bahçelerindeki Bazı Süs Bitkilerinin Beslenme Durumlarının Bitki Analizleriyle Belirlenmesi

S. Işık, A.Adiloğlu

 

Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Süleymanpaşa-Tekirdağ, Türkiye

 

86-91
 

Edirne-Uzunköprü Yöresindeki Tarımsal İşletmelerde Ortaya Çıkan Hayvansal Atıkların Oluşturduğu Çevresel Sorunların Belirlenmesi

İ.Kocaman, A.İstanbulluoğlu, Hüseyin C.Kurç, G.Öztürk

 

Namik Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Tekirdağ

Uzunköprü Tarım İlçe Müdürlüğü, Edirne

92-98
 

Anther Culture Response To Dıfferent Medıa In F2 Progenıes Of Bread Wheat

O.Yorgancılar, I. Kutlu, A.Yorgancılar, P. Uzun

 

Transitional Zone Agricultural Research Institute, Biotechnology Division, Karabayir Baglari 6th km. Eskisehir-Turkey

Eskisehir Osmangazi University, Faculty of Agriculture, Ali Numan Kirac Campus, Eskisehir-Turkey

99-109
 

Tekirdağ İli Topraklarının Krom Ve Nikel İçerikleriyle Bazı Fizkokimyasal Özellikleri Arasındaki İstatistiksel İlişkiler

S.ADİLOGLU, M.T.SAĞLAM

 


Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Tekirdağ

110-118