2016-01-15

T.Z.F Dergisi Yıl 2016-13 sayı (1)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2016-13 sayı (1)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

  Title - Authors - Organization File Pages
 

Armut Meyvesinde Diplocarpon Mespilli Lezyonlarının Görüntü İşlemeyle analizi

Analyzing Diplocarpon Mespili Lesions On Pear Using Image Processing

F. Kurtulmuş1, S. Öztüfekçi2, S. Şehirli3

1Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, 16059, Bursa, Türkiye

2Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, 16059, Bursa, Türkiye

3Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 16059, Bursa, Türkiye

1-11
 

Farklı Tarım Artığı Ürünlerden Fungal ve Bakteriyel A-Amilaz Enzimi Üretiminin Optimizasyonu

Optimization of Fungal and Bacterial A-Amylase Production From Different Agricultural By-Products

H. M. Velioğlu1, G. Çelikyurt2

1Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Tekirdağ, Türkiye

2Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Tekirdağ, Türkiye

12-24
 
 

Türkiye'de Tarımsal Ürün İhracatı Yapan Firmaların Risk Tercihi Açısından İncelenmesi

Analysis of the Firms That Exported Agricultural Product in Terms of Risk Preference in Turkey

G. Çınar1, F. Işın2, G. Armağan1

1Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Aydın, Türkiye

2Ege Üniversitesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, İzmir, Türkiye

25-33
 

Pamuk Yaprak Kurdu Spodoptera Littoralis (Boisduval)(Lepidoptera: Noctuidae) Larvalarının Gelişim Evrelerinde Protein, Glikojen ve Su Oranındaki Değişim

Changes in the Rate of Protein, Glycogen and Water of Cotton Leafworm Spodoptera Littoralis (Boisduval)(Lepidoptera: Noctuidae) During the Larval Development Stages

B. Firidin

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, 06500, Teknikokullar, Ankara, Türkiye

34-39
 

GTG Banded Karyotype of Anatolian River Buffalo (Bubalus Bubalis, 2n=50)

Anadolu Mandası (Bubalus bubalis, 2n=50) GTG Bantlı Karyotipi

M. İ. Soysal1, T. Bilgen2, A. Perucatti3, L. Iannuzzi3

1Namık Kemal University, Faculty of Agriculture, Department of Animal Science, 59100, Tekirdag, Turkiye

2Research and Application Centre for Scientific and Technological Investigations (NABILTEM) of Namik Kemal University, Tekirdag, Turkiye

3Institute for Animal Production Systems in Mediterranean Environments (ISPAAM), National Research Council (CNR) of Italy, Napoli, Italia

40-43
 

Buğdayda Yaprak Analiziyle Eksikliği Belirlenen Elementlerin Yapraktan Gübrelemeyle Verim ve Kalite Üzerine Etkileri

Effects on Yield and Quality of Foliar Application of Wheat with the Determination of Deficient Nutrients Leaf Analyses

N. Öner1, İ. Başer2, F. Öner1, Ö. Sarıbaş3

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi, Muğla

2Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tekirdağ

3Kavukçu Un Sanayi, Lüleburgaz, Kırklareli

44-51
 

Konut Satın Alımında Kentsel Açık-Yeşil Alanlar ve Sosyal Donatı Elemanlarının İncelenmesi: Çanakkale Kent Merkezi Örneği

Influence of Urban Green Spaces and Social Reinforcement Elements in Home Purchasing: The Case of Çanakkale City, Turkey

T. Cengiz

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Çanakkale, Türkiye

52-60
 

Trakya Bölgesinde Doğal Bir Merada Tespit Edilen Baklagiller ve Buğdaygiller Familyalarına Ait Bitkilerin Bazı Özellikleri

Some Properties of the Vegetation on Grazing, Protected and Abandoned Natural Rangelands

M. Gür1, C. Şen2

1Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Ankara, Türkiye

2Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tekirdağ, Türkiye

61-69
 
 

An Evaluation on Strawberry Production In Terms of Plant Nutrition and Farmer Applications: Evidences From Gediz River Basin, Turkey

Bitki Besleme ve Çiftçi Uygulamaları Açısından Çilek Üretimi Üzerine Bir Değerlendirme: Gediz Havzası Örneği, Türkiye

S. Erdoğan Bayram1, Ö. L. Elmacı2, B. Miran3

1Central Laboratory, Faculty of Agriculture, Ege University, 35100, Bornova-İzmir, Turkey

2Department of Soil Science and Plant Nutrition, Faculty of Agriculture, Ege University, Bornova-İzmir, Turkey

3Deparment of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Ege University, Bornova-İzmir, Turkey

70-79
 

 

Prevalence of Listeria Spp and L. Monocytogenes in Home Made Pottery Cheese

Ev Yapımı Küp Peynirinde Listeria Sp ve L. Monocytogenes Yaygınlığı

B. Kaptan

Department of Food Engineering, Faculty of Agriculture, Namik Kemal University, 59030, Tekirdag, Turkey

80-87
 

Kıyı Ege Koşullarında Yetiştirilen Ayvalık Zeytin Fidanlarında Su Stresine Bağlı Bazı Fizyolojik ve Morfolojik Değişimlerin Belirlenmesi

Determination of Some Physiologic and Morphologic Changes of Young Olive (Cv Ayvalık) Trees Under Different Water Stress in Coastal Part of Aegean Region

N. Pouyafard1, E. Akkuzu1, Ü. Kaya2

1Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, 35100, Bornova-İzmir, Türkiye

2Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, 35100, Bornova-İzmir, Türkiye

88-98
 

Hava Emişli Yelpaze Hüzmeli Püskürtme Memelerinde Püskürtme Dağılımının İLerleme Hızına Bağlı Olarak Değişimi

The Change of the Spray Distribution on Air Inlet Fan Spray Nozzles Depending on Different Forward Speeds

İ. H. Çelen

Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü,
Tekirdağ, Türkiye

99-106
 

Kestane Bahçelerinde Gelir Yöntemine Göre Değerleme: Aydın İli Nazilli İlçesi Örneği

Land Valuation of Chestnut Orchards by Income Capitalization Method: A Case Study in Nazilli District of Aydın

M. E. Gündoğmuş1, T. Uyar2

1Nazilli İİBFF İşletme Bölümü, Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli, Aydın, Türkiye

2Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Dışkapı, Ankara, Türkiye

107-117