2019-05-31

T. Z. F Dergisi Yıl 2019-16 Sayı (2)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2019-16 sayı (2)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

  Title - Authors - Organization File Pages
  İçindekiler  
 
Muhittin ÇELEBİ
 
Effects of Different Growing Media on The Yield in Tomato, Cucumber and Pepper, and on Seedling in Tomato

Sera Koşullarında Farklı Yetiştirme Ortamlarının Domates, Hıyar ve Biberde Bitki Gelişimi ve Verimi ile Domateste Fide Kalitesi Üzerine Etkileri

112-120
 
Sadık ÇAKMAKÇI, Aynur DALLAR
 
Farklı Sıcaklık ve Tuz Konsantrasyonlarının Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Çimlenme Özellikleri Üzerine Etkileri
 
Effects of Different Temperatures and Salt Concentrations on the Germination Of Some Corn Silage Varieties
 
121-132
 
Mert SULAR, Özgür SAĞLAM1,  Ali Arda IŞIKBER

TSpinetoram’ın Börülce Tohum Böceği, Callasobruchus maculatus (F.) (Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchninae)’a Karşı Rezidüel Toksisitesinin Belirlenmesi

Determination of Residual Toxicity of Spinetoram Against Cowpea Weevil, (Callasobruchus maculatus (F.) (Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchninae)
 
133-143
 
Seda Erdoğan BAYRAM, Ömer Lütfü ELMACI, Nejat ÖZDEN

Manisa-Akhisar Yöresi Biber (Capsicum annuum) Plantasyonlarının Beslenme Durumları

Nutritional Status of Pepper (Capsicum annuum) Fields in the Manisa-Akhisar District
 
144-156
 
Uğur YEGÜL, Okray OREL, Maksut Barış EMİNOĞLU, Mustafa VATANDAŞ
 
Elektrik Motorunun Parametrelerinden Yararlanarak Pompa Devir Sayısının Tahmini

Estimation of Pump Speed by Using of Electric Motor Parameters

156-162
 

 Sema Konyalı

The Sugar Consumption Tendencies of University Students: The Case of Tekirdağ Namık Kemal University 

Üniversite Öğrencilerinin Şeker Tüketim Eğilimleri: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Örneği
 
163-172
 

Mustafa AYSAN, Selda KOZAK ÖZDEMİR, Ali ERKILIÇ

Çilekte Rhizoctonia Kök Çürüklüğü (Rhizoctonia solani)’ne Karşı Bazı Bitki Aktivatörlerinin Etkileri 

The Effects Of Some Plant Activators Against Rhizoctonia Root Rot (Rhizoctonia solani) On Strawberry
 
173-180
 

Erhan GÖÇMEN, Tolga ERDEM

Tekirdağ Koşullarında Farklı Lateral Tertip Biçimi ve Sulama Suyu Uygulamalarının Genç Ceviz Ağaçlarının Su Kullanımı ve Vejetatif Gelişme Parametrelerine Etkileri

Effects of Different Lateral Layout and Irrigation Regimes on Water Use and Vegetative Growth Parameters of Young Walnut Trees 

181-191
 

Oktay TOĞANTİMUR, Nihal ÖZDER

Edirne İlinde Depolanmış Buğday ve Un Fabrikalarında Saptanan Zararlı Böcekler Üzerine Araştırmalar

Investigation on Insect Pest Species in Grain Warehouse and Flour Mills in Edirne Province
 
192-201
 

Huzur DEVECİ, Fatih KONUKCU, Bahadır ALTÜRK

İklim Değişikliğinin Trakya Bölgesi’nde Buğday Yetiştirilen Toprağın Nem Profiline Etkisinin Belirlenmesi
 
Effect of Climate Change on Wheat Grown Soil Moisture Profile in Thrace District
 
202-218
 

Seda Devrim YENİGÜN, Tolga ERDEM

Tekirdağ Koşullarında Patlıcan Bitkisinin Su Kullanım Özelliklerinin Belirlenmesi

Determination of Water Use Characteristics of Eggplant in Tekirdağ Conditions
 
219-230
 

Feray KARABÜYÜK, Yeşim AYSAN

Bazı Bitki Ekstraktlarının Pseudomonas syringae pv. tomato’nun Neden olduğu Domates Bakteriyel Benek Hastalığına Antibakteriyel Etkisi 

Antibacterial Effects of Some Plant Extracts against Tomato Bacterial Speck Disease Caused by Pseudomonas syringae pv. tomato
 
231-243
 

Göksel TIRPANCI SİVRİ, Ömer ÖKSÜZ

Identification of Propionibacterium spp. Isolated from Mihaliç Cheeses by MALDI-TOF MS
 
Mihaliç Peynirlerinden İzole Edilen Propionibacterium Türlerinin MALDI-TOF MS ile Tanımlanması
 
244-250
 

Korkmaz BELLİTÜRK, Meryem KUZUCU,  Ahmet ÇELİK, Mehmet Fırat BARAN

Antep Fıstığında (Pistacia Vera L.) Kuru Koşullarda Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Etkileri
 
The Effects Rf Fertilization on the Yield and Quality of Pistachio (Pistacia vera L.) in Dry Conditions
251-259
 

Bihter ÇOLAK ESETLİLİ, Tülin PEKCAN, Erol AYDOĞDU, Sevim TURAN, Dilek ANAÇ

Kuzeybatı Anadolu’daki Bazı Zeytin (Olea europaea L.) Bahçelerinin Ağır Metal ve Doğal Radyonüklit İçerikleri
 
Natural Radionuclides and Heavy Metal Contents in the Olive (Olea europaea L.) Groves of Northwestern Anatolia
 
260-269