2021-05-31

T.Z.F Dergisi Yıl 2021-18 sayı (2)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2021-18 sayı (2)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

  Title - Authors - Organization File Pages
  İçindekiler  
  Tam Sayı  
 

 

Is Debt Financing a Burden or a Boost to the Growth of Small Scale Poultry Farms? Evidence From Nigeria
Felix ACHOJA, Nwamaka NWOKOLO
179-186
 

Investigating the Causes of Entrepreneurs Failure to Start-up Greenhouse Business in Isfahan Province, Iran

Masoud RAMEZANI, Abdolhamid PAPZAN
187-196
 

Bazı Pestisitlerin Faydalı Bakteriler ve Patojen Bakteriler Üzerine Bakterisidal Etkilerinin Belirlenmesi

Recep KOTAN, Elif TOZLU
197-212
 

Effects of Chemical and Organic Fertilizer Treatments on Yield and Quality Traits of Industrial Tomato

Ahmet TURHAN, Neşe ÖZMEN
213-221
 

Comparative Investment Analysis of Agricultural Irrigation Systems

Süheyla AĞIZAN, Zeki BAYRAMOĞLU
222-233
 

Biyoçeşitlilik Gölge Fiyatının Doğal Kaynak Yönetiminde Kullanımı Üzerine: Uludağ Milli Parkı Örneği

Serkan GÜRLÜK
234-246
 

Farklı Konukçu Bitkilerden İzole Edilen Agrobacterium tumefaciens İzolatlarının Fenotipik ve Genotipik Karakterizasyonu

Eda GEYLANİ YÜZBAŞIOĞLU, Yeşim AYSAN
247-259
 

Infrared Drying Kinetics and Color Qualities of Organic and Conventional Sweet Red Peppers

Aysel ARSLAN, Yurtsever SOYSAL, Muharrem KESKİN
260-272
 

Bioactive Properties Of Commercial Reishi Mushroom Products In Powder Form

Ahmet Şükrü DEMİRCİ, Didem SÖZERİ ATİK, İbrahim PALABIYIK, Mehmet GÜLCÜ
273-281
 


Noise Exposure Levels in Black Tea Processing Factories and Its Effects on Employees

Gıyasettin ÇİÇEK, Sarp Korkut SÜMER
282-291
 

Kurak ve Yarı Kurak Bölgelerde Tuzlu ve Sığ Yeraltı Sularından Etkilenen Meralarda Bazı Yem Bitkilerinin Performansları

Barış BAHÇECİ, Ali Fuat TARI, İdris BAHCECİ
292-302
 

Stomatal Behaviors and Physiological Responses Affected by Iron Deficiency in Peach Plants Grafted onto Garnem and GF 677

Servet ARAS, Hakan KELES, Erhan BOZKURT
303-311
 

Yulaf Çim Suyunun Bazı Yabancı Ot ve Kültür Bitkisi Tohumlarının Çimlenme ile Fide Özellikleri Üzerine Etkileri

Ruziye KARAMAN, Cengiz TÜRKAY, İlknur AKGÜN
312-321
 

Determination of Energy Balance and Greenhouse Gas Emissions (GHG) of Cotton Cultivation in Turkey: A Case Study from Bismil District of Diyarbakır Province

Mehmet Fırat BARAN, Osman GÖKDOĞAN, Yilmaz BAYHAN
322-332
 

Tekirdağ İli Bağ Alanlarında Görülen Yabancı Ot Türleri, Yoğunluk ve Rastlama Sıklıklarının Belirlenmesi

Adnan KARA, Erdal ATA
333-343
 

Biyolojik-Biyoteknik Mücadele Desteklemeleri Hakkında Üretici Görüşlerinin Belirlenmesi

Betül SAYIN, Alamettin BAYAV, Tuba BEŞEN, Meltem EMRE, Mehmet Ali ÇELİKYURT, Dilek KARAMÜRSEL, Musa KUZGUN, Şerife Gülden YILMAZ, Selda ARSLAN
344-358
  Determination of Germination Biology of Some Sage (Salvia ssp.) Species Under Salinity Stress
Banu KADIOĞLU
359-367
  Siyah Alaca Süt Sığırlarında Mevsim ve Laktasyon Sırasının Sütün Bileşimi ve Kalitesine Etkisi
Ahmet Refik ÖNAL, Mahmut ÖZKAN, Yahya Tuncay TUNA
368-374