2021-10-04

T.Z.F Dergisi Yıl 2021-18 sayı (3)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2021-18 sayı (3)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

  Title - Authors - Organization File Pages
  İçindekiler  
  Tam Sayı  
 

Investigating The GMO Existence in Chips and Breakfast Cereals Marketed in Turkey 

Sebnem MUTLU, Osman SIMSEK, Omer OKSUZ

 
375-385
 

Türkiye’de Pamuk Üretimi İle Fiyatı Arasındaki İlişkinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi

Seymur AĞAZADE

386-399
 

Long-term Water Productivity of Maize (Zea mays L.) From Limited Irrigation Conditions under Moderate
Semi-arid Environment 

Abolfazl NASSERİ

400-410
 

Identification of Virus Causes of Mosaic Diseases in Zucchini Plants in the Bali Island of Indonesia

Nı Putu PANDAWANI, I Ketut WIDNYANA

411-418
 

The Effect of Building Orientation on Utilization of Solar Energy in Dairy Cattle Barns 

Hatice DELICE, Erkan YASLIOGLU

419-427
 

Morphological Characterization of Some Hybrid Red Head Cabbage (Brassica oleracea L.var. capitata subvar. rubra) Varieties 

Mehtap ÖZBAKIR ÖZER, Hayati KAR, Şenay MURAT DOĞRU, Nur KOBAL BEKAR

428-435
 

Tüketicilerin Fast Food Tüketim Sıklığını Etkileyen Faktörlerin Analizi

Hasan Burak AĞIR, Cuma AKBAY

436-445
 

Empirical Modelling of Global Solar Radiation in Hatay (Turkey) Province

Recep KÜLCÜ, Rabia ERSAN

446-456
 

Prediction of Photovoltaic Panel Power Outputs Using Time Series and Artificial Neural Network Methods

Aylin DUMAN ALTAN, Bahar DIKEN, Birol KAYIŞOĞLU

457-469
 

Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tercihlerinin Analizi

 Sait ENGİNDENİZ, Turğay TAŞKIN, Awo Abdoulaye GBADAMONSI, Aysar Shihab AHMED,
Alpha SALOUM CISSE, Ahmed Fathy SEIOUDY, Çağrı KANDEMİR, Nedim KOŞUM

470-481
 

Yarı Kurak Bölge Koşullarında Zeytin Bitkisinin Yetiştiği Toprakta Karbondioksit Emisyonunun Ölçülmesi

Erdal SAKİN, Korkmaz BELLİTÜRK, Ahmet ÇELİK

 

482-493
 

Soya Bitkisinin Verim Parametreleri ile Bazı Kimyasal Toprak Özellikleri Arasındaki Pedotransfer Modellerin Uygulanabilirliği

Nalan KARS, İmanverdi EKBERLİ

494-507
 

Kısıntılı Sulama Koşullarında Yetiştirilen Kıvırcık Marulda Bitki Kök Bölgesindeki Tuzluluk Birikimi

Harun KAMAN, Halil DEMİR, İlker SÖNMEZ, Ersin POLAT, Salahudin Saed MOHAMOUD, Zafer ÜÇOK

508-520
 

Mikroorganizmaların Büyüme Eğrilerini Tanımlamak İçin Excel Tabanlı, Kullanıcı Dostu, Ücretsiz Bir Araç: ÖK-BUZ GRoFiT

Hasan Basri ÖKSÜZ, Sencer BUZRUL 

521-532
 

Yield and Water Use of Eggplant (Solanum melongena L.) Under Different Irrigation Regimes and Fertilizers

Mahmud ALİ, Cafer GENÇOĞLAN, Serpil GENÇOĞLAN , Ali Beyhan UÇAK

533-544
 

Investigating of Some Agricultural and Quality Traits of Advanced Barley (Hordeum vulgare L.) Lines

Ali Cevat SÖNMEZ

545-556
 

Development of Quality Characteristics of Pasta Enriched with Lupin (Lupinus albus L.) Flour and Resistant Starch Type 4

Elif YAVER, Nermin BİLGİÇLİ 

557-568
 

Ceviz Bakteriyel Yanıklık Etmeni Xanthomonas arboricola pv. juglandis’e Karşı Antagonist Bakteriyel
İzolatların in vitro Koşullarda Biyokontrol Etkinliklerinin Belirlenmesi

Bilgen YÖRÜK, Mustafa MİRİK

569-577
 

The Effects of Feeding Frequencıes on The Growth Performance and Life Rate in Electric Yellow Fish Fry
(
Labidochromıs caeruleus)

Cemal POLAT, Çetin YAĞCILAR

578-585
 

Orta Karadeniz Bölgesinde Kırsal Alanlar İçin Keten Bir Şans Mı? Kârlılık Analizi ve Yapılabilirliği

Esin HAZNECİ, Şahane Funda ARSLANOĞLU

586-598