2022-01-24

T.Z.F Dergisi Yıl 2021-18 sayı (4)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2021-18 sayı (4)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

  Title - Authors - Organization File Pages
  İçindekiler  
  Tam Sayı  
 

Changing Scenario of Crop Diversification in Nepal: Delineating the Role of Trade Openness, Urbanization and Rural Infrastructure

 
599-612
  Detection of Vortex Cavitation With The Method Adaptive Neural Fuzzy Networks in the Deep Well Pumps

 

613-624
  What Impact of Social Networks on Farmers' Performances. Case of The Milk Sector in Ghardaïa, Algeria.

 

625-635
  Kirece Bir Alternatif Olarak Şlam Uygulamasının Asit Reaksiyonlu Toprakta Biber (Capsicum annuum var. cerasiforme) Bitkisinin Beslenmesine Etkileri

 

636-648
  Yoğun Sulama Uygulamalarının Taban Suyu Kalitesi ve Derinlikleri Üzerine Olan Zamansal ve Mekansal Etkilerinin Değerlendirilmesi: Akarsu Sulama Birliği Sahası Örneği

 

649-659
  Santrifüj Gübre Dağıtma Makinesinde İki Farklı Tahrik Sistemin Uygulamasının Karşılaştırılması

 

660-674
  Creating a Solar Radiation Measuring System (SRMS) Operated by a Programmable Logic Controller (PLC)

 

675-688
  Antep Fıstığı Kabuğu ve Zeytin Küspesinden Biyoyakıt Amaçlı Pelet Elde Edilmesi

 

689-701
  Marjinal Arazi Koşulları ve Ekim Zamanının Mentha × piperita’nın Verim ve Kalitesine Etkileri

 

702-717
  Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Ortamında Analitik Hiyerarşi Prosesiyle (AHP) Organik Gübre Üretim Tesisi Uygunluk Analizi: Tekirdağ İli Örneği

 

718-729
 

Yield and Yield Components of White Lupine Under Different Ecological Conditions

730-738
   Comparison of Blue Basin Traps on Capturing the Adults of Tropinota hirta (Poda, 1761) (Coleoptera: Cetoniidae) at Three Different Heights in Cherry Orchards

 

739-747