2022-01-25

T.Z.F Dergisi Yıl 2022-19 sayı (1)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2022-19 sayı (1)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

  Title - Authors - Organization File Pages
  İçindekiler  
  Tam Sayı  
 

 

Changes of Vine Water Status and Growth Parameters Under Different Canopy Management on cv.
Merlot (Vitis vinifera L.)

Serkan CANDAR, Ilknur KORKUTAL, Elman BAHAR

 
1-15
 

Bireylerin Bal Tüketimi ve Yöresel Ürün Olan Zara Balı Tercih Nedenleri (Sivas İli Merkez İlçe Örneği)

 Rüveyda YÜZBAŞIOĞLU

16-27
 

Kooperatiflerde Çok Yönlü Politikaların, Ortak Memnuniyetleri ve Kooperatifçilik Bilinci Üzerindeki Etkisi: TarımKrediKooperatifleri

Mehmet ENGİN, Gülen ÖZDEMİR

28-38
  39-50
 

Yerel Yönetimlerde Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Su Yönetim Bilgi Sisteminin Oluşturulması:
Tekirdağ İli Örneği

Cenan ÇİNER, Mehmet ŞENER

51-60
 

Determination of Nutritional Quality and Aerobic Stability of Sorghum, Maize, and Sorghum-Maize Mixture Silages

Selim ESEN, Berrin OKUYUCU, Fisun KOÇ, Mehmet Levent ÖZDÜVEN

61-69
  İnsansız Hava Aracı (Drone) ile Erozyon Alanlarının Tespiti: Trakya Yarımadası Örneği  70-79
 

Kesikli Verilerde Meta Analizi Uygulaması: Laktasyon Sırasının Topallık Üzerine Etkisi

Ahmet Erhan KARAHAN, Yavuz AKBAŞ

80-88
  Serbest Gezen Tavuklardan Elde Edilen Yumurtaların Propolis Ekstraktı ile Kaplanmasının Raf Ömrü ve Kalite Parametrelerine Etkileri  89-100
 

Bazı Uçucu Yağların Macrosiphum rosae (L.) (Hemiptera: Aphididae)‘ya İnsektisidal Etkilerinin Belirlenmesi

Eda BUDAK, Şeyma YİĞİT, Ali Kaan AŞKIN, İzzet AKÇA, İslam SARUHAN

101-107
 

Maş Fasulyesi Tohum Hasadı Artıklarının Hayvan Beslemede Kullanılabilme Potansiyeli

Ruziye KARAMAN, Cengiz TÜRKAY, Muharrem KAYA

108-119
   

Bakteriyel Kanser Ve Solgunluk Hastalığına Dayanıklı Ümitvar Domates Mutantlarında PR1 Geninin Dayanıklılık Mekanizmasındaki Rolü

Deniz KARABULUT, Özer ÇALIŞ

 


120-131
 

Beyşehir Gölü Milli Parkında Seyahat Maliyetini Etkileyen Faktörlerin Analizi

Zuhal KARAKAYACI, Özer KARAKAYACI, Ahmet Tuğrul POLAT

132-144
 

Çukurova Yöresi Koşullarında Bazı Buharlaşma Modellerinin Performanslarının Değerlendirilmesi

Deniz Levent KOÇ

145-155
 

F2 Kademesindeki Oleik ve Yarı Oleik Aspir Genotiplerinin (Carthamus tinctorius L.) Bazı Morfolojik ve
Teknolojik Karakterlerinin Belirlenmesi

Emrullah CULPAN, Burhan ARSLAN

156-165
 

Tekirdağ Koşullarında Sorgum-Sudan Otu Melezi (Sorghum Bicolor-Sorghum Sudanense) Su-Verim İlişkileri

Samet MORAY, Ahmet İSTANBULLUOĞLU

166-176
 

Geotrichum citri-aurantii’nin Sebep Olduğu Turunçgil Ekşi Çürüklük Hastalığının Biyolojik Mücadelesinde Endofit Bakterilerin Biyokontrol Potansiyellerinin Belirlenmesi

Soner SOYLU, Merve KARA, Emine Mine SOYLU, Aysun UYSAL, Şener KURT

177-191
 

Determination of Nitrogen Leaching Under Precipitaiton Conditions from Weighted Lysimeter Planted Walnut
(Juglans regia L.)

Özgür KARAKUŞ, Cafer GENÇOĞLAN, Serpil GENÇOĞLAN

192-203
 

Effect of Die Geometry and Moisture Content on Pelletizing of Palm Pruning Residues

Hasan YILMAZ, Mehmet TOPAKCI, Murad ÇANAKCI, Davut KARAYEL

204-214
 

Farklı Yöntemlerle Anadolu Manda Tereyağı Üretimi

İbrahim Halil ESER, Ahmet Levent İNANÇ

215-226