2024-01-30

T.Z.F Dergisi Yıl 2024-21 sayı (1)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2024-21 sayı (1)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

  Title - Authors - Organization File Pages  
  İçindekiler  
  Tam Sayı  
 

Ayçiçeği Küspesinin Katalizörlü ve Katalizörsüz Koşullarda Hızlı Pirolizinin Ürün Verimleri ve Özelliklerine Etkisi

Sabriye SARIOĞLU, Türkan AKTAŞ

1-14
 

The Effects of Silver Nitrate and Pre-Cold Treatments on Callus Formation in Strawberry Anther Culture

Sevinç ŞENER, Ayşe Gül NASIRCILAR, Ahmet KARAÇAN

15-23
 

Effect of NaCl-induced Salt Stress on Germination and Initial Seedling Growth of Lotus corniculatus L. cv. 'Leo'

Ramazan BEYAZ, Ahmet KAZANKAYA

24-34
 

Influence of Carbon Source, Nitrogen and PEG on Caffeic Acid Derivatives Production in Callus Cultures of Echinacea purpurea L.

Münüre TANUR ERKOYUNCU, Mustafa YORGANCILAR

35-45
 

Efficiency of GNSS-based Tractor Auto Steering for the Uniformity of Pass-to-Pass Plant Inter-Row Spacing

Mustafa TOPCUERI, Muharrem KESKIN, Yunus Emre SEKERLI

46-63
 

Measuring the Progress of Organic Farming in Indian States: Are There any Agro-Climatic Implications? 

Nilojyoti KONER, Arindam LAHA

64-80
 

Chemical Properties and Antioxidant Activity of Different Extracts from Purslane (Portulaca Oleracea L.)

Eyad AOUDEH, İhsan Güngör ŞAT, Halil İbrahim BİNİCİ

81-93
 

The Relationship between Agriculture and Carbon Dioxide Emission in Türkiye: A Non-Linear Evidence 

İbrahim ÜRKMEZ, Ahmet SEVİM, Abdurrahman Nazif ÇATIK

94-110
 

Carbon and Nitrogen Stocks of Olive Orchard Soils in Izmir Province

Aise DELİBORAN

111-124
 

Analysis of Factors Affecting Corn Seed Preferences of Producers: Case of Sakarya Province, Turkey

Yakup NOGAY, Mecit Ömer AZABAĞAOĞLU

125-138
 

Determination of Important Agricultural Traits of Some Soybean (Glycine max (L.) Merr.) Genotypes and Adaptation in the Eastern Mediterranean Transition Zone

Mustafa YILMAZ

139-147
 

Vegetable Losses and Waste Along the Supply Chain and Farmers’ Willingness to Pay for Recycling: Towards to Green Supply Chain 

Selime CANAN, Ebru Nur ULUIŞIK

148-165
 

Hazro İlçesi (Diyarbakır) Bağ Alanlarında Salkım Güvesi [Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Lepidoptera: Tortricidae)]’ nin Ergin Popülasyon Değişimi ve Bulaşma Oranının Belirlenmesi

Ramazan SERMEN, Mehmet KAPLAN

165-176
 

Effects of Deficit Irrigation to Some Bio – Active Compounds, Quality Traits and Grain Yield in Maize

Elif ÖZDEMİR, Bayram SADE

177-188
 

Küçük Menderes Havzası’nda Meteorolojik Kuraklık Projeksiyonları: Havza Ölçeğinde Zamansal ve Mekânsal Bir Değerlendirme 

Yıldız GÜNEY

189-205
 

First Report of Natural Infection of Watermelon Mosaic Virus (WMV) Infecting Bottle Gourd and Snake Melon

Abdullah GÜLLER, Mustafa USTA, Gülüstan KORKMAZ, Serap DEMİREL

206-218
 

Hasat Sonrası Farklı Depolama Koşullarının Biyolojik Malzeme Üzerine Olası Etkilerin Belirlenmesi: Soya Örneği

Yasemin VURARAK

219-232
 

Defining of Some Morphological Characteristics in order to Determine the Infrastructure of Conservation Strategies of Indigenous Cattle for Designing Sustainable Methods and Conservation of Biodiversity: Eastern Anatolian Red Example Reared Under Ex-Situ Conditions in Türkiye

Sadrettin YÜKSEL, Alpay KARAÇUHALILAR

233-245
 

In vitro Micropropagation of Immortelle Grass (Helichrysum italicum (ROTH) G. DON

İbrahim UZ, Şeyda SAVALAN

246-255
 

Evaluation of Urban Farming System Sustainability in Central Province of Jakarta, Indonesia

Rini FITRI, Achmad Yozar PERKASA, Hinijati WIDJAJA, Olivia SEANDERS, Reza FAUZI

        256-264

A Comparative Study of Bacillus Spp. Isolated from Various Sources and Commercial Food Supplements and Evaluation of Some Probiotic Properties

Burcu KAHRAMAN, Burcu Mine ŞENOL, Enes DERTLİ, Muhammet ARICI

                 265-276 

Entegre Zararlı Yönetimi Programlarında Kullanılacak Bitki Koruma Ürünlerinin Risk Değerlendirmesi ve Seçimi

Cem ERDOĞAN

          277-284