İndeksler / Indexing and abstracting

 

CABI tarafından full-text olarak indekslenmektedir/ Included in CABI

EBSCO tarafından full-text olarak indekslenmektedir / Included in EBSCO

FAO AGRIS Veri Tabanında İndekslenmektedir / Indexed by FAO AGRIS Database

INDEX COPERNICUS tarafından full-text olarak indekslenmektedir / Included in INDEX COPERNICUS

TUBİTAK-ULAKBİM Tarım, Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Veri
Tabanı (TVBBVT) Tarafından taranmaktadır / Indexed by TUBİTAK-ULAKBİM Agriculture, Veterinary and Biological Sciences Database

                Proquest  Tarım ve Çevre Bilimleri Veri Tabanı tarafından taranmaktadır / Indexed by Proquest Agricultural & Environmental Science Database