Makale sunumu sırasında telif hakları formunun da doldurularak imzalanması ve makale ile birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Makale dosyası  ile birlikte telif hakları formunun yüklenmemesi durumunda başvurular dikkate alınmayacaktır.

Telif Hakları Formu