Makale Sunumunda İstenen Dosyalar

 

Dergimiz makale sunumu için aşağıda belirtilen 5 dosyanın sisteme yüklenmesi zorunludur....

 

1) Yazar isimli makale dosyası (word)

Makalede yazar isimleri, iletişim bilgileri, ORCID NO yer alacak şekilde düzenlenmiş makale dosyasıdır.

 

2) Yazar isimsiz makale dosyası (word)

Makalede yazar isimleri, iletişim bilgileri, ORCID NO bulunmayan ve makale şablonunda silinerek hazırlanan makale dosyasıdır.

Bu dosya, hakemler tarafından değerlendirilmek üzere gönderilecek makale dosyasıdır.

 

3) Telif Hakları Formu

Dergimiz web sitesinde yer alan “Yazarlar İçin” bölümü altında bulacağınız, yenilenmiş formumuzu kullanınız. 

Telif Hakları formu tüm yazarlar tarafından ıslak imza ile imzalanmış olmalıdır.

 

4) Benzerlik İndeksi Raporu

Makalenizin iThenticate Plagiarism Detection yazılımı ile oluşturulmuş raporudur (Kaynaklar bölümü hariç tutulabilir).

Rapor sonucu %24ve üzeri olan makaleler kabul edilmez.

 

5) Başvuru Kontrol Listesi

Makale sunumunuzu eksiksiz yapabilmeniz için oluşturulmuş kontrol listesidir. Tüm şıkları kontrol ederek onaylayınız.

Yerine getirmediğiniz ya da yapmadığınız düzenlemeler için onay kutucuğunu işaretlemeyiniz.

 

6)  Etik Kurul Belgesi (Eğer gerekli ise)