✓ Tekirdağ ziraat Fakültesi Dergisi - (JOTAF) sadece orjinal araştırma makalelerini yayın amacıyla incelemeye almaktadır.

✓ Derleme yayınlar incelemeye kabul edilmez.

✓ Mayıs 2021 - 18(2) sayısından itibaren yayın sürecinde herhangi bir ücret alınmayacaktır.

Ön incelemeyi geçen her makale en az iki hakem görüşüne sunulmaktadır. Editörün tercihine göre hakem sayısı arttırılabilir.

✓ Dergimiz yazım şablonu değişmiş olup Türkçe hazırlanan makale sunumlarında "Makale Taslağı" dikkate alınarak İngilizce hazırlanan makale sunumlarında "Manuscript Template" kullanılmalıdır. Makale Taslağı veya Manuscript Template' e göre yapılmayan makale sunumları dikkate alınmaz.

 

Anadili Türkçe olmayan yazarlar için "Türkçe Özet" istenmez. Anadili Türkçe olan yazarlar İngilizce hazırladıkları makalelerinde "Türkçe Özet" yazmak zorundadır.

 

 

Dergi Hakkında

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi (JOTAF) uluslararası hakemli bir dergi olup, yılda en az 3 sayı (Ocak, Mayıs ve Eylül ayları)  olarak  çıkartılmaktadır. Dergi; tarım ekonomisi, tarım makinaları, sulama ve drenaj, hayvan bilimleri, gıda mühendisliği, tarla bitkileri, bahçe bitkileri, bitki koruma, biyosistem mühendisliği, toprak bilimi ve tarımsal biyoteknoloji gibi tarım  ile  ilgili tüm alanlarda yapılmış olan yeni ve bilimsel değere sahip orijinal araştırma makaleleri basılı ve elektronik ortamda yayımlamaktadır. Derginin dili İngilizce ve Türkçedir. JOTAF  tüm Dünya'dan tarımın çeşitli alanlarında  yapılmış olan ve daha önceden herhangi bir yere değerlendirilmek üzere gönderilmemiş ve yayınlanmamış orjinal araştırma makaleleri değerlendirmek üzere kabul etmektedir.

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi (JOTAF), tüm içeriğin kullanıcıya veya kurumuna ücretsiz olarak erişim hakkının verilmesi anlamına gelen bir Açık Erişim dergisidir. Kullanıcılara, yayıncı veya yazarın önceden izni olmadan, makalelerin tam metinlerini okumak, indirmek, kopyalamak, dağıtmak, yazdırmak, araştırmak veya bağlantı kurmak veya yasal olan diğer amaçlarla kullanmak için izin verilmektedir. Bu, Open Access'in BOAI tanımı ile uyumludur. Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Uluslararası Lisansı'nın kayıt ve koşulları, basılan tüm makaleler için geçerlidir.

https://licensebuttons.net/l/by-nc/3.0/88x31.png

JOTAF Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi tarafından çıkarılmaktadır.

 

Derginin başlıca özellikleri

 

* Yüksek kalite

* Uluslar arası hakemlik

* Hızlı baskı

* Elektronik üyelik

* Elektronik makale sunma ve değerlendirme olanağı,  

* Ücretsiz erişim


Duyurular Arşiv
T.z.f Dergisi Yıl 2024-21 Sayı (1) 2024-01-30

Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty T.Z.F Dergisi Yıl 2024-21 ... Ayrıntı İçin Tıklayınız...


T.z.f Dergisi Yıl 2023-20 Sayı (4) 2023-12-25

Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty T.Z.F Dergisi Yıl 2023-20 ... Ayrıntı İçin Tıklayınız...


T.z.f Dergisi Yıl 2023-20 Sayı (3) 2023-09-26

Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty T.Z.F Dergisi Yıl 2023-20 ... Ayrıntı İçin Tıklayınız...


T.z.f Dergisi Yıl 2023-20 Sayı (2) 2023-05-08

Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty T.Z.F Dergisi Yıl 2023-20 ... Ayrıntı İçin Tıklayınız...


T.z.f Dergisi Yıl 2023-20 Sayı (1) 2023-01-19

Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty T.Z.F Dergisi Yıl 2023-20 ... Ayrıntı İçin Tıklayınız...


Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi
Namık Kemal Üniversitesi  Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı
59030, Değirmenaltı-Tekirdağ


E-mail:    ziraatdergi@nku.edu.tr

Tel: +90 282 250 20 00

+90 282 250 22 03
                                               
Fax: +90 282 250 99 29